واژگان کتاب واژگان کاربردی - ابتدایی

واژگان کتاب واژگان کاربردی - ابتدایی

Vocabulary in Use - Basic


در این بخش، واژگان کتاب واژگان کاربردی - ابتدایی (Vocabulary in Use - Basic) به صورت دسته‌بندی شده قابل دسترسی است.

صحبت کردن درباره زبان

Talking about language
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 34

راهبردهای یادگیری

Learning strategies
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 62

فعل have

have
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 39

فعل go

go
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 26

فعل do

do
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 18

فعل make

make
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

فعل come

come
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 13

فعل take

take
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 9

فعل bring

bring
زمان مطالعه: 1 دقیقه تعداد لغات: 2

فعل get

get
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 16

افعال عبارتی

Phrasal verbs
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 13

امور روزمره

Everyday things
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 35

صحبت کردن

Talking
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 29

حرکت

Movement
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 34

حروف ربط

Conjunctions and connecting words
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 19

واژگان زمان بخش 1

Time words (1)
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 47

واژگان زمان بخش 2

Time words (2)
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30

واژگان مکان

Places
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 23

واژگان حالت

Manner
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 27

افعال بی‌قاعده

Irregular verbs
زمان مطالعه: 18 دقیقه تعداد لغات: 73

اسامی غیرقابل شمارش پرکاربرد

Common uncountable words
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 39

صفات پرکاربرد: اشیا

Common adjectives: good and bad things
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

صفات پرکاربرد: افراد

Common adjectives: people
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 18

واژگان و حروف اضافه

Words and prepositions
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 23

پیشوندها

Prefixes
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 40

پسوندها

Suffixes
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 37

واژگان گیج کننده

Words you may confuse
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 14

تولد، ازدواج، و مرگ

Birth, marriage, and death
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 34

خانواده

The family
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 21

اعضای بدن

Parts of the body
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 40

لباس‌ها

Clothes
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 36

توصیف افراد

Describing people
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 50

سلامت و بیماری

Health and illness
زمان مطالعه: 16 دقیقه تعداد لغات: 66

احساسات

Feelings
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

احوالپرسی و سایر عبارات کاربردی

Greetings and other useful phrases
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

کشورها، زبان ها، و مردم

Countries, languages, and people
زمان مطالعه: 20 دقیقه تعداد لغات: 81

آب و هوا

Weather
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 32

در شهر

In the city
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 49

در روستا

In the country
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 28

حیوانات و حیوانات خانگی

Anirnals and pets
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 37

مسافرت

Travel
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 48

علائم و هشدارها

Signs and notices
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

خوراکی و نوشیدنی

Food and drink
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 47

در آشپزخانه

In the kitchen
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 37

در اتاق خواب و حمام دستشویی

In the bedroom and bathroom
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 47

در اتاق نشیمن

In the living room
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 40

مشاغل

Jobs
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 27

مدرسه و دانشگاه

School and university
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 60

ارتباطات

Communications
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 38

تعطیلات

On vacation
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30

خرید کردن

Shopping
زمان مطالعه: 19 دقیقه تعداد لغات: 78

در هتل

In a hotel
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 42

در رستوران

Eating out
زمان مطالعه: 14 دقیقه تعداد لغات: 57

ورزش‌ها

Sports
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 32

سینما

Movies
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 23

اوقات فراغت در خانه

Leisure at home
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 45

جرم و جنایت

Crime
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 38

رسانه

The media
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30

مشکلات روزمره

Everyday problems
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 34

مشکلات جهانی

Global problems
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان