آموزش زبان انگلیسی

درس ها و بخش های آموزشی مرتبط با زبان انگلیسی


alphabet and pronunciation
الفبا و تلفظ انگلیسی

در بخش الفبا و تلفظ شما با حروف الفبای زبان انگلیسی و نحوه تلفظ آنها آشنا می شوید. این بخش همچنین دارای یک کتابخانه آموزشی برای یادگیری تلفظ حروف فونتیک مورد استفاده در زبان انگلیسی است.

برو به این بخش!
grammar
کتابخانه گرامری انگلیسی

کتابخانه گرامری وبسایت، دارای یک مجموعه بزرگ از درس های گرامری زبان انگلیسی است که به صورت موضوعی دسته بندی شده اند. این درس ها تقریبا تمام مباحث اصلی گرامری هر زبان را پوشش می دهند.

برو به این بخش!
vocabulary
واژه آموزی انگلیسی

بخش واژه آموزی شامل ده ها دسته متفاوت از واژه های دسته بندی شده زبان انگلیسی براساس خصوصیات متفاوت، مانند دسته بندی های مطابق سطح، موضوع و همچنین واژه های کتاب هاست.

برو به این بخش!
story
داستان کوتاه آموزشی انگلیسی

بخش داستان کوتاه، دارای یک مجموعه بزرگ از داستان های کوتاه آموزشی است که با هدف بهبود مهارت های شنیداری، خواندن و درک مطلب به سایت افزوده شده و نقش مهمی در بالا بردن سطح زبان کاربران دارد.

به زودی!
words Part of speech
مکالمه انگلیسی

بخش مکالمه دارای مجموعه ای از مکالمات سطح بندی شده و از پیش ضبط شده است که به کاربر در درک بهتر نحوه انجام مکالمات در زبان مورد نظرش کمک می کند.

به زودی!

اطلاعات کشورهای مرتبط با این زبان

(در رابطه با کشورهای انگلیسی زبان بیشتر بدانید!)