واژگان کتاب‌های زبان انگلیسی زبان انگلیسی

واژگان کتاب‌های زبان انگلیسی زبان انگلیسی

Books Wordlists


در این بخش میتوانید به مجموعه از واژگان مرتبط با کتاب‌های مختلف آموزشی زبان انگلیسی دسترسی داشته باشید.

504 واژه کاملا ضروری

در این بخش، کتاب 504 واژه کاملا ضروری (504 Absolutely Essential Words) در 42 درس قابل دسترسی است.

واژگان ضروری آیلتس

در این بخش، کتاب واژگان ضروری آیلتس (Barron's Essential Words For The IELTS) در ده فصل مجزا قابل دسترسی است.

واژگان ضروری تافل

در این بخش، کتاب واژگان ضروری تافل (Barron's Essential Words For The TOEFL) به صورت درس به درس قابل دسترسی است.

کتاب واژگان ضروری برای آزمون GRE

در این بخش، کتاب واژگان ضروری برای آزمون Barron's Essential Words for the GRE) GRE) در 80 درس قابل دسترسی است.

1100 واژه که باید دانست

در این بخش، واژگان کتاب 1100 واژه که باید دانست (Barron's 1100 Words You Need to Know) به صورت دسته‌بندی شده قابل دسترسی است.

کتاب هزار واژه بسیار رایج آزمون SAT

این بخش شامل یک مجموعه 1000 واژه‌ای برای آمادگی آزمون SAT به صورت طبقه‌بندی شده است.

اصطلاحات خیابانی 1

در این بخش، واژگان کتاب اصطلاحات خیابانی 1 (Street Talk 1) در 10 درس قابل دسترسی است.

افعال عبارتی کاربردی

در این بخش، واژگان کتاب افعال عبارتی کاربردی (English Phrasal Verbs in Use) به صورت دسته‌بندی شده قابل دسترسی است.

کتاب زبان انگلیسی دوازدهم نظام قدیم

در این بخش، واژگان کتاب زبان انگلیسی دوازدهم نظام قدیم (12th grade English book) در 8 درس مجزا به همراه مرور قابل دسترسی است.

بانک واژگان کنکور زبان انگلیسی

این بخش شامل مجموعه‌ای واژگان بخش زبان انگلیسی کنکور سراسری کارشناسی است.

بانک واژگان کنکور تخصصی زبان

این بخش شامل مجموعه‌ای واژگان منتخب کنکورهای تخصصی زبان انگلیسی است.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان