آموزش زبان اسپانیایی

آموزش زبان اسپانیایی


درسهایی طبقه بندی شده، آنلاین و رایگان برای آموزش زبان اسپانیایی. درسها شامل تلفظ زبان اسپانیایی ، گرامر اسپانیایی ، لغت دانی زبان اسپانیایی

واژه آموزی اسپانیایی

واژه آموزی اسپانیایی

درس های واژه آموزی

بخش واژه آموزی شامل ده ها دسته متفاوت از واژه های دسته بندی شده اسپانیایی براساس خصوصیات متفاوت، مانند دسته بندی های مطابق سطح، موضوع و همچنین واژه های کتاب هاست.

گرامر زبان اسپانیایی

گرامر زبان اسپانیایی

درس های طبقه بندی شده گرامر

کتابخانه گرامری وبسایت، دارای یک مجموعه بزرگ از درس های گرامری مرتبط با زبان اسپانیایی است که به صورت موضوعی دسته بندی شده اند. این درس ها تقریبا تمام مباحث اصلی گرامری هر زبان را پوشش می دهند.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان