واژه آموزی انگلیسی

واژه آموزی انگلیسی


بخش واژه آموزی شامل ده ها دسته متفاوت از واژه های دسته بندی شده انگلیسی براساس خصوصیات متفاوت، مانند دسته بندی های مطابق سطح، موضوع و همچنین واژه های کتاب هاست.

واژگان کتاب‌های زبان انگلیسی

واژگان کتاب‌های زبان انگلیسی

Books Wordlists
60 دسته 1663 درس 56841 واژه

در این بخش میتوانید به مجموعه از واژگان مرتبط با کتاب‌های مختلف آموزشی زبان انگلیسی دسترسی داشته باشید.

عبارات کاربردی زبان انگلیسی

عبارات کاربردی زبان انگلیسی

Useful expressions
15 دسته 74 درس 1553 واژه

در این بخش میتوانید به مجموعه از عبارات انگلیسی پرکاربرد و دسته‌بندی شده براساس موقعیت‌های مختلف، دسترسی داشته باشید.

اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های زبان انگلیسی

اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های زبان انگلیسی

Idioms
8 دسته 140 درس 1133 واژه

در این بخش میتوانید به مجموعه‌ای دسته‌بندی شده از اصطلاحات و ضرب المثل‌های زبان انگلیسی دسترسی داشته باشید.

واژه‌های سطح‌بندی شده زبان انگلیسی

واژه‌های سطح‌بندی شده زبان انگلیسی

Level-based Wordlists
5 دسته 219 درس 7717 واژه

در این بخش لیستی از واژه‌های زبان انگلیسی، بر اساس سطح‌بندی چهارچوب اروپایی به صورت مبتدی تا پیشرفته قابل دسترس است.

پرکاربرد‌ترین واژه‌های زبان انگلیسی

پرکاربرد‌ترین واژه‌های زبان انگلیسی

Most Common Words
3 دسته 38 درس 1319 واژه

در این بخش لیست‌های طبقه‌بندی شده‌ای از پرکاربردترین واژه‌های زبان انگلیسی برای شما قابل دسترس است.

واژگان موضوع‌بندی‌شده زبان انگلیسی

واژگان موضوع‌بندی‌شده زبان انگلیسی

Words on different Subjects
25 دسته 376 درس 19088 واژه

در این بخش به لیستی از واژگان زبان انگلیسی که براساس موضوع‌های متفاوت دسته‌بندی شده‌اند، دسترسی خواهید داشت.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان