آموزش زبان فرانسه

درس ها و بخش های آموزشی مرتبط با زبان فرانسه


alphabet and pronunciation
الفبا و تلفظ فرانسه

در بخش الفبا و تلفظ شما با حروف الفبای هر زبان و نحوه تلفظ آنها در زبان فرانسه آشنا می شوید. این بخش همچنین دارای یک کتابخانه آموزشی برای یادگیری تلفظ حروف فونتیک مورد استفاده در زبان فرانسه است.

برو به این بخش!
grammar
کتابخانه گرامری فرانسه

کتابخانه گرامری وبسایت، دارای یک مجموعه بزرگ از درس های گرامری زبان فرانسه است که به صورت موضوعی دسته بندی شده اند. این درس ها تقریبا تمام مباحث اصلی گرامری هر زبان را پوشش می دهند.

برو به این بخش!
vocabulary
واژه آموزی فرانسه

بخش واژه آموزی شامل ده ها دسته متفاوت از واژه های دسته بندی شده زبان فرانسه براساس خصوصیات متفاوت، مانند دسته بندی های مطابق سطح، موضوع و همچنین واژه های کتاب هاست.

برو به این بخش!
story
داستان کوتاه آموزشی فرانسه

بخش داستان کوتاه، دارای یک مجموعه بزرگ از داستان های کوتاه آموزشی است که با هدف بهبود مهارت های شنیداری، خواندن و درک مطلب به سایت افزوده شده و نقش مهمی در بالا بردن سطح زبان کاربران دارد.

به زودی!
words Part of speech
مکالمه فرانسه

بخش مکالمه دارای مجموعه ای از مکالمات سطح بندی شده و از پیش ضبط شده است که به کاربر در درک بهتر نحوه انجام مکالمات در زبان مورد نظرش کمک می کند.

به زودی!

اطلاعات کشورهای مرتبط با این زبان

(در رابطه با کشورهای فرانسه زبان بیشتر بدانید!)