آموزش زبان ترکی استانبولی

آموزش زبان ترکی استانبولی


درسهایی طبقه بندی شده، آنلاین و رایگان برای آموزش زبان ترکی استانبولی. درسها شامل تلفظ زبان ترکی استانبولی ، گرامر ترکی استانبولی ، لغت دانی زبان ترکی استانبولی

واژه آموزی ترکی استانبولی

واژه آموزی ترکی استانبولی

درس های واژه آموزی

بخش واژه آموزی شامل ده ها دسته متفاوت از واژه های دسته بندی شده ترکی استانبولی براساس خصوصیات متفاوت، مانند دسته بندی های مطابق سطح، موضوع و همچنین واژه های کتاب هاست.

الفبا و تلفظ ترکی استانبولی

الفبا و تلفظ ترکی استانبولی

درس های گام به گام تلفظ

در بخش الفبا و تلفظ شما با حروف الفبای زبان ترکی استانبولی و نحوه تلفظ آنها آشنا می شوید. این بخش همچنین دارای یک کتابخانه آموزشی برای یادگیری تلفظ حروف فونتیک مورد استفاده در زبان ترکی استانبولی است.

کتابخانه گرامری ترکی استانبولی

کتابخانه گرامری ترکی استانبولی

درس های طبقه بندی شده گرامر

کتابخانه گرامری وبسایت، دارای یک مجموعه بزرگ از درس های گرامری مرتبط با زبان ترکی استانبولی است که به صورت موضوعی دسته بندی شده اند. این درس ها تقریبا تمام مباحث اصلی گرامری هر زبان را پوشش می دهند.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان