متون ساده ترکی استانبولی

متون ساده ترکی استانبولی


در این قسمت می‌توانید از طریق استفاده از متن و داستان به یادگیری زبان ترکی استانبولی بپردازید. یادگیری زبان از طریق متن و داستان گذشته از مهارت خواندن، به بهبود یادگیری واژگان هم کمک می‌کند.

درس 1

متن ترکی 1 - کفشدوزک

Ağustos böceği
درس 2

متن ترکی 2 - پرنسس نخود فرنگی

Bezelye Prenses
درس 3

متن ترکی 3 - آهو و قورباغه

Ceylan ve Kaplumbağa
درس 4

متن ترکی 4 - بهشت گل رز

Gül cenneti
درس 5

متن ترکی 5 - پر سروصدا

Gürültücü çocuk
درس 6

متن ترکی 6 - سلطان گربه‌ها

Kediler sultanı
درس 7

متن ترکی 7 - درخت گیلاس

Kiraz ağacı
درس 8

متن ترکی 8 - گیاه شاخ بز عصبانی

Öfkeli keçi boynuzu bitkisi
درس 9

متن ترکی 9 - آخرین قورباغه

Son kurbağa
درس 10

متن ترکی 10 - خرگوش تنبل

Tembel tavşan
متن ترکی 1 - کفشدوزک
Ağustos böceği
درس شماره 1
شروع درس
متن ترکی 2 - پرنسس نخود فرنگی
Bezelye Prenses
درس شماره 2
شروع درس
متن ترکی 3 - آهو و قورباغه
Ceylan ve Kaplumbağa
درس شماره 3
شروع درس
متن ترکی 4 - بهشت گل رز
Gül cenneti
درس شماره 4
شروع درس
متن ترکی 5 - پر سروصدا
Gürültücü çocuk
درس شماره 5
شروع درس
متن ترکی 6 - سلطان گربه‌ها
Kediler sultanı
درس شماره 6
شروع درس
متن ترکی 7 - درخت گیلاس
Kiraz ağacı
درس شماره 7
شروع درس
متن ترکی 8 - گیاه شاخ بز عصبانی
Öfkeli keçi boynuzu bitkisi
درس شماره 8
شروع درس
متن ترکی 9 - آخرین قورباغه
Son kurbağa
درس شماره 9
شروع درس
متن ترکی 10 - خرگوش تنبل
Tembel tavşan
درس شماره 10
شروع درس
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان