الفبا و تلفظ ترکی استانبولی

الفبا و تلفظ ترکی استانبولی


در بخش الفبا و تلفظ شما با حروف الفبای زبان ترکی استانبولی و نحوه تلفظ آنها آشنا می شوید. این بخش همچنین دارای یک کتابخانه آموزشی برای یادگیری تلفظ حروف فونتیک مورد استفاده در زبان ترکی استانبولی است.

الفبای زبان ترکی استانبولی
Türkçe Alfabesi

در این بخش، الفبای زبان ترکی استانبولی و نحوه‌ی تلفظ حروف الفبا را خواهیم گفت.

2 درس
حروف صدادار
Ünlüler

حروف صدادار (مصوت‌ها) حروفی هستند که هوا بدون مانع از حنجره خارج می‌شوند. حروف صدادار در ترکی 8 عدد است که در این درس به آن‌ها می‌پردازیم.

8 درس
حروف بی‌صدا
Ünsüzler

حروف بی‌صدا (صامت‌ها) حروفی هستند که بدون دخالت حروف صدادار قابل تلفظ نیستند و هنگام تلفظ آن‌ها هوا، با دندان‌ها، زبان و لب‌ها برخورد میکند.

20 درس
الفبای زبان ترکی استانبولی
Türkçe Alfabesi

در این بخش، الفبای زبان ترکی استانبولی و نحوه‌ی تلفظ حروف الفبا را خواهیم گفت.

2 درس
حروف صدادار
Ünlüler

حروف صدادار (مصوت‌ها) حروفی هستند که هوا بدون مانع از حنجره خارج می‌شوند. حروف صدادار در ترکی 8 عدد است که در این درس به آن‌ها می‌پردازیم.

8 درس
حروف بی‌صدا
Ünsüzler

حروف بی‌صدا (صامت‌ها) حروفی هستند که بدون دخالت حروف صدادار قابل تلفظ نیستند و هنگام تلفظ آن‌ها هوا، با دندان‌ها، زبان و لب‌ها برخورد میکند.

20 درس
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان