واژه آموزی ترکی استانبولی

واژه آموزی ترکی استانبولی


بخش واژه آموزی شامل ده ها دسته متفاوت از واژه های دسته بندی شده ترکی استانبولی براساس خصوصیات متفاوت، مانند دسته بندی های مطابق سطح، موضوع و همچنین واژه های کتاب هاست.

واژگان کتاب‌های زبان ترکی استانبولی

واژگان کتاب‌های زبان ترکی استانبولی

Books Wordlists
11 دسته 96 درس 15031 واژه

در این بخش میتوانید به مجموعه از واژگان مرتبط با کتاب‌های مختلف آموزشی زبان ترکی استانبولی دسترسی داشته باشید.

عبارات کاربردی زبان ترکی استانبولی

عبارات کاربردی زبان ترکی استانبولی

Useful expressions
9 دسته 44 درس 741 واژه

در این بخش میتوانید به مجموعه از عبارات ترکی پرکاربرد و دسته‌بندی شده براساس موقعیت‌های مختلف، دسترسی داشته باشید.

اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های زبان ترکی استانبولی

اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های زبان ترکی استانبولی

deyimler ve atasözleri
7 دسته 58 درس 773 واژه

در این بخش میتوانید به مجموعه‌ای دسته‌بندی شده از اصطلاحات و ضرب المثل‌های زبان ترکی استانبولی دسترسی داشته باشید.

واژه‌های سطح‌بندی شده زبان ترکی استانبولی

واژه‌های سطح‌بندی شده زبان ترکی استانبولی

Level-based Wordlists
4 دسته 112 درس 3284 واژه

در این بخش لیستی از واژه‌های زبان ترکی استانبولی، بر اساس سطح‌بندی چهارچوب اروپایی به صورت مبتدی تا پیشرفته قابل دسترس است.

پرکاربرد‌ترین واژه‌های زبان ترکی استانبولی

پرکاربرد‌ترین واژه‌های زبان ترکی استانبولی

Most Common Words
3 دسته 37 درس 1429 واژه

در این بخش لیست‌های طبقه‌بندی شده‌ای از پرکاربردترین واژه‌های زبان ترکی استانبولی برای شما قابل دسترس است.

واژگان موضوع‌بندی‌شده زبان ترکی استانبولی

واژگان موضوع‌بندی‌شده زبان ترکی استانبولی

Words on different Subjects
20 دسته 139 درس 2581 واژه

در این بخش به لیستی از واژگان زبان ترکی استانبولی که براساس موضوع‌های متفاوت دسته‌بندی شده‌اند، دسترسی خواهید داشت.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان