واژه آموزی ترکی استانبولی

واژه آموزی ترکی استانبولی


بخش واژه آموزی شامل ده ها دسته متفاوت از واژه های دسته بندی شده ترکی استانبولی براساس خصوصیات متفاوت، مانند دسته بندی های مطابق سطح، موضوع و همچنین واژه های کتاب هاست.

واژه‌های سطح‌بندی شده ترکی استانبولی

واژه‌های سطح‌بندی شده ترکی استانبولی

Level-based Words
4 دسته 112 درس 3284 واژه

در این بخش لیستی از واژه ها بر اساس سطح بندی چهارچوب اروپایی به صورت مبتدی تا پیشرفته قابل دسترس است.

پرکاربردترین واژه‌های ترکی استانبولی

پرکاربردترین واژه‌های ترکی استانبولی

Most Common Words
2 دسته 12 درس 877 واژه

در این بخش لیست های طبقه بندی شده ای از پرکاربرد ترین واژه های زبان ترکی استانبولی قابل دسترس است.

واژگان کتاب‌های ترکی استانبولی

واژگان کتاب‌های ترکی استانبولی

Book Vocabulary
10 دسته 88 درس 9509 واژه

در این بخش میتوانید به مجموعه از واژگان مرتبط با کتاب های مختلف دسترسی داشته باشید.

واژه‌آموزی موضوعی ترکی استانبولی

واژه‌آموزی موضوعی ترکی استانبولی

Words on different Subjects
13 دسته 109 درس 2841 واژه

در این بخش واژه ها براساس موضوع های متفاوت دسته بندی شده اند. این موضوعات بسته به کاربرد واژه مشخص می شوند.

عبارات کاربردی ترکی استانبولی

عبارات کاربردی ترکی استانبولی

Useful Phrases
9 دسته 44 درس 741 واژه

در این بخش میتوانید به مجموعه از عبارات پرکاربرد و دسته بندی شده دسترسی داشته باشید.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان