متون ساده آلمانی

متون ساده آلمانی


در این قسمت می‌توانید از طریق استفاده از متن و داستان به یادگیری زبان آلمانی بپردازید. یادگیری زبان از طریق متن و داستان گذشته از مهارت خواندن، به بهبود یادگیری واژگان هم کمک می‌کند.

درس 1

فصل 1 - در دریای شمال، بر روی زیلت

Kapitel 1 - An der Nordsee, auf Sylt
درس 2

فصل 1 - در دریای شمال، بر روی زیلت 2

Kapitel 1 - An der Nordsee, auf Sylt - Teil 2
درس 3

فصل 2 - در شون‌درف

Kapitel 2 - In Schöndorf
درس 4

فصل 3 - در بودِنزی

Kapitel 3 - Am Bodensee
درس 5

فصل 4 - رم، عشق من

Kapitel 4 - Roma amore mio
درس 6

فصل 5 - نادیا برمی‌گردد

Kapitel 5 - Nadja ist zurück
درس 7

فصل 6 - دوباره (تقریبا) همه اینجا

Kapitel 6 - Wieder (fast) alle da
درس 8

فصل 7 - پیا برمی‌گردد

Kapitel 7 - Pia ist zurück
درس 9

فصل 7 - پیا برمی‌گردد 2

Kapitel 7 - Pia ist zurück - Teil 2
درس 10

فصل 8 - گیتار

Kapitel 8 - Die Gitarre
درس 11
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 12
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 13
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 14
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 15
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
فصل 1 - در دریای شمال، بر روی زیلت
Kapitel 1 - An der Nordsee, auf Sylt
درس شماره 1
شروع درس
فصل 1 - در دریای شمال، بر روی زیلت 2
Kapitel 1 - An der Nordsee, auf Sylt - Teil 2
درس شماره 2
شروع درس
فصل 2 - در شون‌درف
Kapitel 2 - In Schöndorf
درس شماره 3
شروع درس
فصل 3 - در بودِنزی
Kapitel 3 - Am Bodensee
درس شماره 4
شروع درس
فصل 4 - رم، عشق من
Kapitel 4 - Roma amore mio
درس شماره 5
شروع درس
فصل 5 - نادیا برمی‌گردد
Kapitel 5 - Nadja ist zurück
درس شماره 6
شروع درس
فصل 6 - دوباره (تقریبا) همه اینجا
Kapitel 6 - Wieder (fast) alle da
درس شماره 7
شروع درس
فصل 7 - پیا برمی‌گردد
Kapitel 7 - Pia ist zurück
درس شماره 8
شروع درس
فصل 7 - پیا برمی‌گردد 2
Kapitel 7 - Pia ist zurück - Teil 2
درس شماره 9
شروع درس
فصل 8 - گیتار
Kapitel 8 - Die Gitarre
درس شماره 10
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Kapitel 9 - Das Wochenende
درس شماره 11
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Kapitel 10 - Am See, der erste Tag
درس شماره 12
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Kapitel 11 - Am See, der zweite Tag
درس شماره 13
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Kapitel 12 - Was war denn da los?
درس شماره 14
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Kapitel 13 - Nach dem Gewitter
درس شماره 15
شروع درس
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان