واژه آموزی آلمانی

واژه آموزی آلمانی


بخش واژه آموزی شامل ده ها دسته متفاوت از واژه های دسته بندی شده آلمانی براساس خصوصیات متفاوت، مانند دسته بندی های مطابق سطح، موضوع و همچنین واژه های کتاب هاست.

واژگان کتاب‌های زبان آلمانی

واژگان کتاب‌های زبان آلمانی

Books Wordlists
25 دسته 252 درس 25391 واژه

در این بخش میتوانید به مجموعه از واژگان مرتبط با کتاب‌های مختلف آموزشی زبان آلمانی دسترسی داشته باشید.

عبارات کاربردی زبان آلمانی

عبارات کاربردی زبان آلمانی

Useful expressions
12 دسته 64 درس 870 واژه

در این بخش میتوانید به مجموعه از عبارات آلمانی پرکاربرد و دسته‌بندی شده براساس موقعیت‌های مختلف، دسترسی داشته باشید.

اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های زبان آلمانی

اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های زبان آلمانی

Idioms
9 دسته 9 درس 486 واژه

در این بخش میتوانید به مجموعه‌ای دسته‌بندی شده از اصطلاحات و ضرب المثل‌های زبان آلمانی دسترسی داشته باشید.

واژه‌های سطح‌بندی شده زبان آلمانی

واژه‌های سطح‌بندی شده زبان آلمانی

Level-based Wordlists
5 دسته 160 درس 5342 واژه

در این بخش لیستی از واژه‌های زبان آلمانی، بر اساس سطح‌بندی چهارچوب اروپایی به صورت مبتدی تا پیشرفته قابل دسترس است.

پرکاربرد‌ترین واژه‌های زبان آلمانی

پرکاربرد‌ترین واژه‌های زبان آلمانی

Most Common Words
3 دسته 36 درس 1289 واژه

در این بخش لیست‌های طبقه‌بندی شده‌ای از پرکاربردترین واژه‌های زبان آلمانی برای شما قابل دسترس است.

واژگان موضوع‌بندی‌شده زبان آلمانی

واژگان موضوع‌بندی‌شده زبان آلمانی

Words on different Subjects
19 دسته 99 درس 3753 واژه

در این بخش به لیستی از واژگان زبان آلمانی که براساس موضوع‌های متفاوت دسته‌بندی شده‌اند، دسترسی خواهید داشت.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان