نشانه‌های نقطه‌گذاری در زبان آلمانی

نشانه‌های نقطه‌گذاری در زبان آلمانی

Interpunktion


نشانه‌های نقطه‌گذاری نشانه‌هایی هستند که برای روشن کردن معنی و مشخص کردن آغاز و انجام عبارت‌ها، جمله‌ها و بندها در نگارش به‌کار می‌روند، در این بخش با این نشانه‌ها بیشتر آشنا می‌شوید.

نقطه
Der Punkt

در این بخش با کاربردهای نقطه در زبان آلمانی در جایگاه‌های مختلف یک عبارت آشنا خواهیم شد.

علامت سوال و تعجب
Fragezeichen & Ausrufezeichen

در این بخش با کاربردهای علامت سوال وتعجب در زبان آلمانی در جایگاه‌های مختلف یک عبارت آشنا خواهیم شد.

ویرگول
Komma

در این بخش با کاربردهای ویرگول در زبان آلمانی با توجه به قرارگیری آن در کنار عبارات یا حروف اضافه آشنا خواهیم شد.

دو نقطه و نقطه ویرگول
Der Doppelpunkt & Strichpunkt

در این بخش با کاربردهای علائم نگارشی دو نقطه و نقطه ویرگول در زبان آلمانی آشنا خواهیم شد.

خط تیره و نشان نقل قول
Der Bindestrich & das Anführungszeichen

در این بخش با کاربردهای علائم نگارشی خط تیره و نشان نقل قول در زبان آلمانی آشنا خواهیم شد.

علامت آپوستروفی
Der Apostroph

در این بخش با کاربردهای علامت آپوستروفی در زبان آلمانی آشنا خواهیم شد.

قلاب و پرانتز
die Klammern

در این بخش با کاربردهای علائم نگارشی قلاب و پرانتز در زبان آلمانی آشنا خواهیم شد.

سه نقطه و ممیز
Die Auslassungspunkte & Der Schrägstrich

در این بخش با کاربردهای علائم نگارشی سه نقطه و ممیز در زبان آلمانی آشنا خواهیم شد.

نقطه
Der Punkt

در این بخش با کاربردهای نقطه در زبان آلمانی در جایگاه‌های مختلف یک عبارت آشنا خواهیم شد.

علامت سوال و تعجب
Fragezeichen & Ausrufezeichen

در این بخش با کاربردهای علامت سوال وتعجب در زبان آلمانی در جایگاه‌های مختلف یک عبارت آشنا خواهیم شد.

ویرگول
Komma

در این بخش با کاربردهای ویرگول در زبان آلمانی با توجه به قرارگیری آن در کنار عبارات یا حروف اضافه آشنا خواهیم شد.

دو نقطه و نقطه ویرگول
Der Doppelpunkt & Strichpunkt

در این بخش با کاربردهای علائم نگارشی دو نقطه و نقطه ویرگول در زبان آلمانی آشنا خواهیم شد.

خط تیره و نشان نقل قول
Der Bindestrich & das Anführungszeichen

در این بخش با کاربردهای علائم نگارشی خط تیره و نشان نقل قول در زبان آلمانی آشنا خواهیم شد.

علامت آپوستروفی
Der Apostroph

در این بخش با کاربردهای علامت آپوستروفی در زبان آلمانی آشنا خواهیم شد.

قلاب و پرانتز
die Klammern

در این بخش با کاربردهای علائم نگارشی قلاب و پرانتز در زبان آلمانی آشنا خواهیم شد.

سه نقطه و ممیز
Die Auslassungspunkte & Der Schrägstrich

در این بخش با کاربردهای علائم نگارشی سه نقطه و ممیز در زبان آلمانی آشنا خواهیم شد.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان