پرکاربرد‌ترین واژه‌های زبان انگلیسی زبان انگلیسی

پرکاربرد‌ترین واژه‌های زبان انگلیسی زبان انگلیسی

Most Common Words


در این بخش لیست‌های طبقه‌بندی شده‌ای از پرکاربردترین واژه‌های زبان انگلیسی برای شما قابل دسترس است.

واژگان ابتدایی

واژگان ابتدایی

Basic English Vocabulary
25 درس

این بخش شامل یک مجموعه دسته‌بندی شده از واژگان ضروری و ابتدایی زبان انگلیسی است که دانستن آن برای هر زبان‌آموزی الزامی است.

واژگان پرکاربرد دسته‌بندی شده

واژگان پرکاربرد دسته‌بندی شده

most frequent words in English
7 درس

در این بخش، واژگان پرکاربرد انگلیسی به 7 دسته مجزا دسته‌بندی شده و قابل دسترسی است.

500 واژه پرکاربرد

500 واژه پرکاربرد

500 most frequent words
6 درس

در این بخش، 500 واژه پرکاربرد زبان انگلیسی به 6 سطح دسته‌بندی شده و قابل دسترسی است.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان