پرکاربرد‌ترین واژه‌ها زبان انگلیسی

در این بخش میتوانید واژه های دسته بندی شده زبان انگلیسی را بیاموزید.
واژگان پرکاربرد دسته‌بندی شده زبان انگلیسی

واژگان پرکاربرد دسته‌بندی شده

most frequent words in English

در این بخش، واژگان پرکاربرد انگلیسی به 7 دسته مجزا دسته‌بندی شده و قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
500 واژه پرکاربرد زبان انگلیسی

500 واژه پرکاربرد

500 most frequent words

در این بخش، 500 واژه پرکاربرد زبان انگلیسی به 6 سطح دسته‌بندی شده و قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها