اصطلاحات و ضرب‌المثل‌ها زبان انگلیسی

در این بخش میتوانید واژه های دسته بندی شده زبان انگلیسی را بیاموزید.
اصطلاحات درباره رنگ‌ها در زبان انگلیسی

اصطلاحات درباره رنگ‌ها

Color Idioms

در این بخش با اصطلاحات کاربردی مرتبط با رنگ‌ها در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

مشاهده دسته ها
اصطلاحات درباره خوراکی‌ها و آشپزی در زبان انگلیسی

اصطلاحات درباره خوراکی‌ها و آشپزی

Food & Cooking Idioms

در این بخش با اصطلاحات کاربردی مرتبط با انواع خوراکی‌ها و آشپزی در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

مشاهده دسته ها
اصطلاحات درباره حیوانات در زبان انگلیسی

اصطلاحات درباره حیوانات

Animal Idioms

در این بخش با مجموعه گسترده‌ای از اصطلاحات کاربردی مرتبط با انواع حیوانات اهلی و غیر اهلی در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

مشاهده دسته ها
اصطلاحات درباره اعضای بدن در زبان انگلیسی

اصطلاحات درباره اعضای بدن

Idioms about human body

در این بخش با مجموعه گسترده‌ای از اصطلاحات کاربردی مرتبط با اعضای بدن در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

مشاهده دسته ها
اصطلاحات درباره پزشکی در زبان انگلیسی

اصطلاحات درباره پزشکی

Medical Idioms

در این بخش با مجموعه‌ای از اصطلاحات کاربردی مرتبط با پزشکی در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

مشاهده دسته ها
اصطلاحات درباره پول در زبان انگلیسی

اصطلاحات درباره پول

Idioms about money

در این بخش با مجموعه‌ای از اصطلاحات کاربردی مرتبط با امور مالی، پول و سرمایه، ورشکستگی و مباحث مرتبط دیگر در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

مشاهده دسته ها
اصطلاحات درباره کسب و کار در زبان انگلیسی

اصطلاحات درباره کسب و کار

business Idioms

در این بخش با مجموعه‌ای از اصطلاحات کاربردی مرتبط با خرید و فروش، امور تجاری، شرایط مالی و مباحث مرتبط دیگر در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

مشاهده دسته ها
اصطلاحات در مکالمات روزمره در زبان انگلیسی

اصطلاحات در مکالمات روزمره

Idioms in everyday conversations

در این بخش با اصطلاحات کاربردی مورد استفاده در مکالمات روزمره، ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحاتی با ساختار as...as در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

مشاهده دسته ها