اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های زبان انگلیسی زبان انگلیسی

اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های زبان انگلیسی زبان انگلیسی

Idioms


در این بخش میتوانید به مجموعه‌ای دسته‌بندی شده از اصطلاحات و ضرب المثل‌های زبان انگلیسی دسترسی داشته باشید.

رنگ‌ها

در این بخش با اصطلاحات کاربردی مرتبط با رنگ‌ها در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

خوراکی‌ها و آشپزی

در این بخش با اصطلاحات کاربردی مرتبط با انواع خوراکی‌ها و آشپزی در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

حیوانات

در این بخش با مجموعه گسترده‌ای از اصطلاحات کاربردی مرتبط با انواع حیوانات اهلی و غیر اهلی در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

اعضای بدن

در این بخش با مجموعه گسترده‌ای از اصطلاحات کاربردی مرتبط با اعضای بدن در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

پول

در این بخش با مجموعه‌ای از اصطلاحات کاربردی مرتبط با امور مالی، پول و سرمایه، ورشکستگی و مباحث مرتبط دیگر در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

پزشکی

در این بخش با مجموعه‌ای از اصطلاحات کاربردی مرتبط با پزشکی در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

مکالمات روزمره

در این بخش با اصطلاحات کاربردی مورد استفاده در مکالمات روزمره، ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحاتی با ساختار as...as در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

کسب و کار

در این بخش با مجموعه‌ای از اصطلاحات کاربردی مرتبط با خرید و فروش، امور تجاری، شرایط مالی و مباحث مرتبط دیگر در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان