قیدهای احتمال در زبان انگلیسی

قیدهای احتمال در زبان انگلیسی

Adverbials of Probability


در زبان انگلیسی قیدهای احتمال برای نشان دادن میزان اطمینان و احتمال انجام شدن یا وقوع کاری استفاده می‌شوند. در این مبحث به بررسی این نوع قیدها می‌پردازیم.

قیدهای احتمال

Adverbials of Probability

قید در زبان انگلیسی حالت و کیفیت فعل را نشان می‌دهد. ما از قیدهای احتمال برای نشان دادن اینکه ما درباره چیزی چقدر مطمئن هستیم و چقدر احتمال انجام شدنش را می‌دهیم استفاده می‌کنیم. پرکاربردترین قیدهای احتمال در انگلیسی به شرح زیر است:

قیدهای maybe و perhaps در ابتدای عبارت و جمله می‌آیند. سایر قیدهای احتمال معمولا قبل از فعل اصلی و بعد از فعل کمکی می‌آیند.

 • certainly (قطعا، حتما)
 • definitely (حتما، مطمئنا)
 • maybe (شاید، احتمالا)
 • possibly (احتمالا)
 • clearly (واضحا، آشکارا)
 • obviously (آشکارا، واضح)
 • probably (احتمالا، شاید)

Perhaps the weather will be fine.

شاید هوا خوب شود.

Maybe it won’t rain.

شاید باران نبارد.

He is certainly coming to the party.

او قطعا به مهمانی می‌آید.

We will possibly come to England next year.

ما احتمالا سال آینده به انگلستان خواهیم آمد.

اما اگر فعل اصلی جمله be باشد، آنگاه قیدهای احتمال بعد از فعل اصلی می‌آیند.

They are definitely at home.

آنها حتما خانه هستند.

She was obviously very surprised.

او مشخصا خیلی متعجب شده بود.

بخش قبل
قیدهای احتمال در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
 • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
 • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
 • گرامر و لغت دانی
 • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان