کاربرد for و since در زبان انگلیسی

کاربرد for و since در زبان انگلیسی

for and since


در زبان انگلیسی برای نشان دادن طول مدت یک عمل و اینکه آن از چه زمانی شروع شده است از دو حرف اضافه for و since استفاده می‌کنیم. در این درس با آنها آشنا می‌شوید.

for and since

for and since

برای نشان دادن طول مدت یک عمل و اینکه یک عمل از چه زمانی شروع شده است از دو حرف اضافه for و since به معنای (برای) و (از) استفاده می‌کنیم. این دو حرف اضافه اغلب با زمان‌های کامل، یعنی حال کامل، گذشته کامل، حال کامل استمراری و گذشته کامل استمراری کاربرد دارند.

حرف اضافه for

از حرف اضافه for برای نشان دادن مدت زمانی چیزی استفاده می‌کنیم. ما در فارسی معمولا این حرف اضافه را در معنای قیدی ترجمه نمی‌کنیم. وقتی از for استفاده می‌کنیم باید بعد از آن دوره‌ای زمانی را بیاوریم مثل three days, ten minutes, an hour, two hours, a week, four weeks, a month, six months, five years, a long time.

We have been waiting for twenty minutes.

ما بیست دقیقه است که منتظر مانده‌ایم.

They lived in Manchester for fifteen years.

آنها پانزده سال در منچستر زندگی کردند.

حرف اضافه since

ما از حرف اضافه since با زمان‌های گذشته کامل و حال کامل استفاده می‌کنیم تا نشان دهیم عملی از چه زمانی شروع شده است. وقتی از since استفاده می‌کنیم باید بعد از آن نقطه شروع یک دوره زمانی را بیان کنیم (نمی‌توانیم از دوره‌ای زمانی استفاده کنیم) مثل Monday, Wednesday, 9 o'clock, 12:30, 24 July, Christmas, January, I was ten years old, 1985, we arrived.

I have worked here since December.

من از دسامبر اینجا کار کرده‌ام.

They had been watching TV since seven o’clock in the morning.

آنها از ساعت 7 صبح داشتند تلویزیون تماشا می‌کردند.

برای نشان دادن شروع و پایان کاری از ساختار from …to/until استفاده می‌کنیم.

They stayed with us from Monday to Friday.

آنها از دوشنبه تا جمعه پیش ما ماندند.

We will be on holiday from the sixteenth until the twentieth.

ما از شانزدهم تا بیستم در تعطیلات خواهیم بود.

مقایسه ago و for

از ago در پاسخ به سوالاتی با when و از for برای پاسخ دادن به سوالاتی با how long استفاده می‌کنیم. فعلِ جمله‌ای که در آن از ago استفاده کرده‌ایم گذشته ساده و فعلِ جمله‌ای که در آن از for استفاده کرده‌ایم حال کامل (ماضی نقلی) است.

A : When did Mary arrive in Germany?

"ماری" چه موقع به آلمان رسید؟

B : She arrived in Germany three days ago.

او سه روز پیش به آلمان رسید.

A : How long has she been in Germany?

او چه مدت در آلمان بوده است؟

B : She has been in Germany for three days.

او (به مدت) سه روز در آلمان بوده است.

بخش قبل
کاربرد for و since در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان