قیدهای already, still, yet در زبان انگلیسی

قیدهای already, still, yet در زبان انگلیسی

already, still, yet


در این درس سه قیدی که در زبان انگلیسی اغلب برای زبان‌آموزان مشکل ایجاد می‌کنند مورد بررسی قرار می‌گیرند و با ذکر مثال جایگاهشان در جمله و کاربردشان مشخص می‌شود.

قیدهای already, still, yet

already, still, yet

این سه قید در زبان انگلیسی اغلب برای زبان‌آموزان مشکل ایجاد می‌کنند. هر سه تای این قید زمانی استفاده می‌شوند که عملی می‌خواهد انجام شود، یا انتظار می‌رود اتفاق بیفتد، یا وقتی اتفاق افتاد، غیرمنتظره بوده است. در این بخش کمی وارد جزئیات این سه قید می‌شویم.

قید Still (هنوز)

قید still زمانی استفاده می‌شود که عمل یا موقعیتی تا زمان حال ادامه داشته است و هنوز تمام نشده است. اغلب از این قید برای عمل یا موقعیتی استفاده می‌شود که بیشتر از حد معمول ادامه پیدا کرده است. قید still قبل از فعل اصلی یا صفت می‌آید. به مثال‌ها توجه کنید:

Do you still live with your parents?

آیا هنوز با پدر و مادرت زندگی می‌کنی؟

My grandfather is sixty-nine and he still works every day.

پدربزرگ من 69 سالش است و هنوز هر روز کار می‌کند.

اگر در جمله ما شکل حال ساده یا گذشته ساده فعل be استفاده شده باشد، آن وقت still بعد از فعل be می‌آید.

Her grandfather is still alive.

پدربزرگ او هنوز زنده است.

They were still unhappy.

آنها هنوز ناراضی بودند.

قید Already (قبلا)

ما از قید already به معنای "قبلا، از قبل" زمانی استفاده می‌کنیم که چیزی زودتر از موقعی که انتظار می‌رفت اتفاق افتاده باشد. این قید مثل still قبل از فعل اصلی می‌آید.

The car is OK. I’ve already fixed it.

ماشین درست کار می‌کند. من قبلا تعمیرش کردم.

I already know what I'm going to buy you for your birthday.

من از قبل می‌دانم که برای تولدت چه می‌خواهم بخرم.

اگر در جمله ما شکل حال ساده یا گذشته ساده فعل be استفاده شده باشد، آن وقت already بعد از فعل be می‌آید.

We are already late.

ما الانش هم دیر کرده‌ایم.

We just started working but we were already tired.

ما تازه کار را شروع کرده بودیم اما آنها هیچی نشده خسته بودند.

توجه

توجه کنید که قید already هیچ گاه با زمان آینده به کار نمی‌رود.

قید Yet (هنوز)

ما از قید yet در عبارت‌های منفی و سوالی استفاده می‌کنیم، علی‌الخصوص وقتی زمان جمله "کامل" باشد تا نشان دهیم چیزی تا زمان مشخص هنوز انجام نگرفته است. قید yet معمولا در انتهای جمله می‌آید.

It was late, but they hadn’t arrived yet.

دیر وقت بود، اما آنها هنوز نرسیده بودند.

Have you fixed the car yet?

آیا هنوز ماشین را تعمیر کرده‌ای؟

بخش قبل
قیدهای already, still, yet در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان