قیدهای عالی در زبان انگلیسی

قیدهای عالی در زبان انگلیسی

Superlative Adverbs


در زبان انگلیسی می‌توانیم از قیدهای عالی برای مقایسه کردن بین دو قید استفاده کنیم. در این درس با ساختار و نحوه استفاده از قیدهای عالی بیشتر آشنا می‌شویم.

قیدهای عالی

Superlative Adverbs

ما از قیدهای عالی (superlative adverbs) برای مقایسه کردن بین دو قید استفاده می‌کنیم. قیدهایی که یک هجایی هستند با اضافه کردن est- به انتهایشان و اگر دو یا چند هجایی باشند با most مقایسه می‌شوند. (برای آشنا شدن با قیدهای مقایسه‌ای به درس قیدهای مقایسه‌ای مراجعه کنید.)

His ankles hurt badly, but his knees hurt worst.

مچ پاهایش بدجوری صدمه دیدند اما زانوهایش از همه بیشتر آسیب دیدند.

It rains most often at the beginning of the year.

در آغاز سال از همه بیشتر باران می‌بارد.

وقتی می‌خواهیم قید عالی را تشدید کنیم ابتدا یک تشدیدکننده می‌آوریم بعد حرف the و بعد قید را می‌آوریم. برای تشدید کردن می‌توانیم از این واژه‌ها و عبارت‌های تشدیدکننده استفاده کنیم:

  • easily (به راحتی، به آسانی)
  • much (خیلی، بیشتر)
  • by far (با فاصله)

That's by far the worst film I've ever seen!

این با اختلاف زیاد بدترین فیلمی است که تا به حال دیده‌ام!

قیدهای بی‌قاعده

برخی قیدها هنگام مقایسه از قانون est- و most پیروی نمی‌کنند. در جدول زیر با برخی از پرکاربردترین قیدها آشنا می‌شویم:

حالت عالی حالت مقایسه ای قید
best better well
worst worse badly
most more much
least less little
farthest/furthest farther/further far
بخش قبل
قیدهای عالی در زبان انگلیسی
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان