قیدهای مقایسه‌ای در زبان انگلیسی

قیدهای مقایسه‌ای در زبان انگلیسی

Comparative Adverbs


در زبان انگلیسی برای نشان دادن تغییر یا برای مقایسه کردن دو یا چند چیز با هم از قیدهای مقایسه‌ای استفاده می‌کنیم. برای آشنایی بیشتر با آنها این درس را بخوانید.

قیدهای مقایسه‌ای

Comparative Adverbs

ما از قیدهای مقایسه‌ای برای نشان دادن تغییر یا برای مقایسه کردن دو یا چند چیز با هم استفاده می‌کنیم. قیدهایی که یک هجایی هستند با اضافه کردن پسوند er- به انتهایشان و اگر دو یا چند هجایی باشند با more مقایسه می‌شوند.

I forget things more often nowadays.

من این روزها بیشتر از معمول چیزها را فراموش می‌کنم.

She began to speak more quickly.

او شروع کرد به سریع‌تر صحبت کردن.

They are working harder now.

آنها الان دارند سخت‌تر کار می‌کنند.

ما می‌توانیم با قیدهای مقایسه‌ای از واژه than استفاده کنیم. زمانی در جمله than به کار می‌بریم که مشخصا بخواهیم دو چیز یا دو اتفاق یا دو زمان و ... را با هم مقایسه کنیم.

I forget things more often than I used to.

من این روزها نسبت به گذشته بیشتر از معمول چیزها را فراموش می‌کنم.

برای تشدید کردن قیدهای مقایسه‌ای می‌توانیم از ساختارهای تشدیدکننده زیر استفاده کنیم. (برای اطلاعات بیشتر به بخش تشدیدکننده‌ها (intensifiers) مراجعه کنید.)

much a lot a great deal a good bit
far quite a lot a good deal a fair bit

I forget things much more often nowadays.

من این روزها خیلی بیشتر از معمول چیزها را فراموش می‌کنم.

برای تضعیف کردن قیدهای مقایسه‌ای می‌توانیم از ساختارهای تضعیف‌کننده زیر استفاده کنیم. (برای اطلاعات بیشتر به بخش تضعیف کننده‌ها (mitigators) مراجعه کنید.)

a bit a little just a little bit
just a bit a little bit slightly

She began to speak a bit more quickly.

او شروع کرد به کمی سریع‌تر صحبت کردن.

قیدهای بی‌قاعده

برخی قیدها هنگام مقایسه از قانون er- و more پیروی نمی‌کنند. در جدول زیر با برخی از پرکاربردترین قیدها آشنا می‌شویم:

حالت عالی حالت مقایسه‌ای قید
best better well
worst worse badly
most more much
least less little
farthest/furthest farther/further far
بخش قبل
قیدهای مقایسه‌ای در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان