مکالمه انگلیسی 8 - خرید لباس

مکالمه انگلیسی 8 - خرید لباس

Unit 3 - Listening 2

Unit 3 - Listening 2

بخش 3 - تمرین 2

1

1

A : How are the pants, sir?

آن شلوار چطور است، جناب؟

B : I think they’re too short. What do you think?

فکر کنم خیلی کوتاه است. نظر شما چیست؟

A : Yes. I think you’re right. They certainly are too short.

بله، به نظرم درست می‌گویید. قطعا خیلی کوتاه است.

B : Can you get me a longer pair?

یکی از این بلندتر برایم می‌آورید؟

2

2

A : Do you like this blouse?

از این بلوز خوشتان می‌آید؟

B : Well, I think it’s a little too big.

خب، به نظرم کمی زیادی بزرگ است.

A : I guess so. Yes, it’s pretty big.

فکر کنم. بله، خیلی بزرگ است.

B : You definitely need a smaller one.

قطعا، به سایز کوچکتر نیاز دارید.

3

3

A : Are the sneakers comfortable?

آن کتانی‌ها راحت هستند؟

B : Well, I think they’re a little small for me.

خب، به نظرم برایم کمی کوچک هستند.

A : Too small? Let me find a bigger pair.

خیلی کوچک؟ بگذارید یک جفت بزرگتر بیاورم.

4

4

A : Are those jeans alright?

آن شلوار جین اندازه است؟

B : I’m afraid they’re too big for me.

متاسفانه خیلی برایم بزرگ است.

A : Okay, then let’s find a smaller pair.

بسیار خب، پس بیایید یکی کوچکتر پیدا کنیم.

5

5

A : How does the T-shirt fit? Is it too tight?

اندازه آن تی‌شرت چطور است؟ زیادی تنگ است؟

B : Do you have a looser one?

گشادتر دارید؟

6

6

A : How do you like the sandals?

آن صندل‌ها چطور هستند؟

B : Too big, I’m afraid.

زیادی بزرگ، متاسفانه.

A : Too big? Let me find a smaller size.

زیادی بزرگ؟ بگذارید کوچکتر پیدا کنم.

بخش قبل
مکالمه انگلیسی 8 - خرید لباس
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان