مکالمه انگلیسی 10 - ساعت چند است؟

مکالمه انگلیسی 10 - ساعت چند است؟

Unit 4 - Listening 1

Unit 4 - Listening 1

بخش 4 - تمرین 1

1

1

A : Excuse me , what’s the time ?

ببخشید. ساعت چند است؟

B : Uh , it’s ten fifteen .

ساعت ده و پانزده دقیقه است.

A : Thanks .

ممنون.

2

2

A : Do you have the time ?

ساعت چند است؟

B : Let me see . Yeah . It’s ten after two .

بگذارید ببینم. بله، ده دقیقه از دو گذشته است.

A : Two ten ? Thanks .

دو و ده دقیقه؟ ممنون.

3

3

A : What time is it now ?

الان ساعت چند است؟

B : Hey , it’s exactly twelve o’clock . Midnight . Happy New Year !

هی، ساعت دقیقا دوازده است. نیمه شب. سال نو مبارک!

4

4

A : Can you tell me the time , please ?

لطفا ساعت را به من می‌گویید؟

B : Yeah , it’s eleven thirty .

آره، ساعت یازده و سی دقیقه است.

A : Wow , I’m late . Thanks .

وای، دیرم شده. ممنون.

5

5

A : Do you know what time it is ?

می‌دانی ساعت چند است؟

B : Yeah . It’s a quarter to four .

آره. یک ربع به چهار است.

A : Thanks a lot .

خیلی ممنون.

6

6

A : I’m late again . What time is it now ?

دوباره دیرم شده است. الان ساعت چند است؟

B : It’s seven fifty .

هفت و پنجاه دقیقه است.

A : Class starts at eight . I’ve only got ten minutes .

کلاس، ساعت هشت شروع می‌شود. فقط ده دقیقه وقت دارم.

بخش قبل
مکالمه انگلیسی 10 - ساعت چند است؟
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان