مکالمه انگلیسی 10 - ساعت چند است؟

مکالمه انگلیسی 10 - ساعت چند است؟

Unit 4 - Listening 1

Unit 4 - Listening 1

بخش 4 - تمرین 1

1

1

A : Excuse me, what’s the time?

ببخشید. ساعت چند است؟

B : Uh, it’s ten fifteen.

ساعت ده و پانزده دقیقه است.

A : Thanks.

ممنون.

2

2

A : Do you have the time?

ساعت چند است؟

B : Let me see. Yeah. It’s ten after two.

بگذارید ببینم. بله، ده دقیقه از دو گذشته است.

A : Two ten? Thanks.

دو و ده دقیقه؟ ممنون.

3

3

A : What time is it now?

الان ساعت چند است؟

B : Hey, it’s exactly twelve o’clock. Midnight. Happy New Year!

هی، ساعت دقیقا دوازده است. نیمه شب. سال نو مبارک!

4

4

A : Can you tell me the time, please?

لطفا ساعت را به من می‌گویید؟

B : Yeah, it’s eleven thirty.

آره، ساعت یازده و سی دقیقه است.

A : Wow, I’m late. Thanks.

وای، دیرم شده. ممنون.

5

5

A : Do you know what time it is?

می‌دانی ساعت چند است؟

B : Yeah. It’s a quarter to four.

آره. یک ربع به چهار است.

A : Thanks a lot.

خیلی ممنون.

6

6

A : I’m late again. What time is it now?

دوباره دیرم شده است. الان ساعت چند است؟

B : It’s seven fifty.

هفت و پنجاه دقیقه است.

A : Class starts at eight. I’ve only got ten minutes.

کلاس، ساعت هشت شروع می‌شود. فقط ده دقیقه وقت دارم.

بخش قبل
مکالمه انگلیسی 10 - ساعت چند است؟
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان