مکالمه انگلیسی 7 - توصیف لباس

مکالمه انگلیسی 7 - توصیف لباس

Unit 3 - Listening 1

Unit 3 - Listening 1

بخش 3 - تمرین 1

1

1

A : Which is David ?

دیوید کدام است؟

B : David ? There he is . He’s wearing a jacket and tie . And he has reddish- blonde hair .

دیوید؟ آن است. او کت و کراوات پوشیده است. موهای طلایی مایل به قرمز دارد.

A : Okay . Thanks .

باشه. ممنون.

2

2

A : I’m looking for Monica .

دنبال مونیکا می‌گردم.

B : Oh , she’s wearing a long dress . And she wears glasses .

یک لباس بلند پوشیده است و عینک می‌زند.

A : Does she have long hair ?

او موهای بلند دارد؟

B : No , it’s not really long .

نه، آن خیلی بلند نیست.

3

3

A : Which one is Nick ?

نیک، کدام یکی است؟

B : He’s wearing a dark suit and a tie ... and sneakers .

او یک کت تیره و کراوات... و کتانی پوشیده است.

A : Sneakers ? Okay . Thanks .

کتانی؟ بسیار خب. ممنون.

4

4

A : I’m looking for Emma .

دنبال اِما می‌گردم.

B : There she is , over there . She’s wearing white pants and a red blouse .

آنجا است، آنجا. شلوار سفید و بلوز قرمز پوشیده است.

A : The one with a scarf ?

همان که شال دارد؟

B : Yeah .

آره.

5

5

A : Who’s Andrew ?

اَندرو کیه؟

B : He’s wearing shorts and a T-shirt . He has short blonde hair .

او شلوارک و تی‌شرت پوشیده است. موهای طلایی کوتاه دارد.

A : Oh , I see him . Thanks .

آهان، دیدمش. ممنون.

6

6

A : I’m looking for Kate .

دنبال کِیت می‌گردم.

B : Mm ... There she is . She’s wearing a yellow skirt , a blue blouse and red sandals .

امم... آنجا است. او دامن زرد ، بلوز آبی و صندل قرمز پوشیده است.

A : Thanks .

ممنون.

7

7

A : Is Mary here tonight ?

مِری امشب اینجاست؟

B : Yes , she is . See her over there ? She’s wearing jeans and a green shirt .

آره، هست. او را می‌بینی آنجا؟ او شلوار جین و پیراهن سبز پوشیده است.

A : Jeans and a green shirt .

شلوار جین و پیراهن سبز.

B : Yes , and she’s wearing a funny hat .

بله، و یک کلاه بامزه سرش است.

8

8

A : Where’s Ben ?

بِن کجاست؟

B : Oh , the bodybuilder . He’s wearing sneakers , shorts and a tight shirt , as usual .

همون بدنسازه. کتانی، شلوارک و طبق معمول، پیراهن تنگ پوشیده است.

A : A tight shirt ?

پیراهن تنگ؟

B : Yeah , he likes to show off his muscles !

آره، دوست دارد عضله‌هایش را به رخ دیگران بکشد!

بخش قبل
مکالمه انگلیسی 7 - توصیف لباس
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان