حالت امری در زبان آلمانی

حالت امری در زبان آلمانی

Imperativ


حالت امری برای بیان درخواست، دستور، پیشنهاد یا دعوت در زبان آلمانی استفاده می‌شود. در این درس با ساختار و کاربردهای این حالت آشنا خواهیم شد.

حالت امری

Imperativ

در زبان آلمانی از جملات در حالت امری برای بیان دستور، خواهش یا خواسته به صورت مستقیم به مخاطب با مخاطبان استفاده می‌شود. در نتیجه در آلمانی (مانند فارسی) حالت امری تنها برای دوم شخص مفرد و جمع وجود دارد.

کاربردهای حالت امری

1. از طریق استفاده از جملات در حالت امری، ما به کسی دستور می‌دهیم (یا اعلام می‌کنیم) تا کاری را انجام دهد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Halten Sie!

بایستید!

فعل "halten" (ایستادن) برای یک جمله امری در حالت مصدری استفاده می‌شود.

Fahren Sie mich zum Bahnhof!

من را به ایستگاه راه‌آهن برسانید!

فعل "fahren" (رساندن) برای یک جمله امری در حالت مصدری استفاده می‌شود.

Fahren wir!

بزن بریم!

فعل "fahren" (رفتن) برای یک جمله امری در حالت مصدری استفاده می‌شود.

2. گاهی از حالت امری به صورت اول شخص جمع و برای نشان‌دادن یک تصمیم، یا نظر یا دستور شخصی به جمع هم استفاده می‌شود. به مثال زیر توجه کنید.

مودبانه بودن حالت امری

در زبان آلمانی استفاده از حالت امری بسیار رایج است. شاید برای زبان‌آموزان استفاده از این جملات کمی بی‌ادبانه به نظر برسد اما معمولا به این معنی نیست. البته طبیعتا معنای جمله تا حد زیادی به نحوه بیان آن هم بستگی دارد. برای مودبانه‌تر به نظر رسیدن می‌‍توان همیشه از واژه bitte (لطفا) هم استفاده کرد. به مثال زیر توجه کنید:

Fahren Sie mich bitte zum Bahnhof!

لطفا من را به ایستگاه راه آهن برسانید!

فعل "fahren" (رساندن) برای یک جمله امری در حالت مصدری استفاده می‌شود.

ساختار گرامری حالت امری

گرچه ساختن حالت امری در آلمانی نسبتا ساده است اما بسته به مخاطب جمله کمی ممکن است متفاوت باشد، بنابراین با توجه به نوع مخاطب جمله این حالت‌ها را بررسی می‌کنیم:

دوم شخص محترمانه (Sie)

برای ساختن حالت امری برای مخاطب دوم شخص محترمانه (Sie) کافیست پیش از ضمیر مصدر فعل را قرار دهید. به مثال های زیر توجه کنید:

Gehen Sie!

بروید!

فعل "gehen" (رفتن) برای یک جمله امری در حالت مصدری استفاده می‌شود.

Seien Sie ehrlich!

صادق باشید!

فعل "fahren" (رساندن) برای یک جمله امری در حالت مصدری استفاده می‌شود.

حالت امری اول شخص جمع

همانطور که گفته شد، از حالت امری به صورت اول شخص جمع (wir) هم استفاده می‌شود. ساختن این جملات هم دقیقا مشابه حالت گفته شده بالاست، با این تفاوت که به جای Sie از wir استفاده می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

Gehen wir!

بزن بریم!

Seien wir ehrlich!

بیا صادق باشیم!

دوم شخص جمع (ihr)

حالت امری در دوم شخص جمع (ihr) به همراه فعل صرف‌شده مورد استفاده قرار می گیرد. در این حالت معمولا دیگر از ضمیر استفاده نمی‌شود (جمله فاعلی ندارد) و تنها فعل جمله به صورت دوم شخص جمع صرف می شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Geht!

بروید!

Seid ehrlich!

صادق باشید!

دوم شخص مفرد (du)

ساختن حالت امری برای مخاطب دوم شخص مفرد (du) معمولا از طریق حذف نشانه مصدری (en) از مصدر ایجاد می‌شود. در صحبت‌کردن سطح بالا گاهی یک e هم به انتهای برخی افعال اضافه می‌شود، اما در محاوره عادی و دوستانه تنها حذف کردن en کافیست. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Geh(e)!

برو!

Sei ehrlich!

صادق باش!

استثناهای حالت دوم شخص مفرد (du)

1. تغییر بن فعل از e به ie/i که در برخی افعال قوی (بی‌قاعده) رخ می‌دهد، در حالت امری هم رخ می‌دهد. در این صورت دیگر نباید به فعل e اضافه کرد. به مثال زیر توجه کنید:

lesen Lies! (اشتباه: Liese!)

2. تغییر بن فعل از a به ä که در برخی از افعال قوی رخ می‌دهد، در حالت امری رخ نمی‌دهد. به مثال زیر توجه کنید:

fahren - Fahr! (اشتباه: Fähr!)

3. اگر بن فعل در زمان حال به حروف d یا t ختم می‌شد، همیشه باید e را در امری اضافه کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

warten - Warte! (اشتباه: Wart!)

4. اگر مصدر فعل به eln یا ern ختم شود، در حالت امری دوم شخص حتما باید e را به فعل اضافه کرد. البته حرف e در eln و ern میتواند حذف شود. به مثال زیر توجه کنید:

Fei(e)re!

Ang(e)le!

بخش قبل
حالت امری در زبان آلمانی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری آلمانی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان