افعال تفکیک پذیر و تفکیک ناپذیر در زبان آلمانی

افعال تفکیک پذیر و تفکیک ناپذیر در زبان آلمانی

Trennbare/untrennbare Verben


افعال در زبان آلمانی به دو دسته تفکیک‌پذیر/ناپذیر تقسیم می‌شوند. در این درس به انواع و کاربردهای آن‌ها می‌پردازیم.

افعال تفکیک پذیر/ناپذیر

Trennbare/untrennbare Verben

افعال عبارتی در زبان آلمانی بخش بزرگی از افعال را تشکیل می‌دهند. این افعال می‌توانند با توجه به مشخصه‌های متفاوت تفکیک‌پذیر یا تفکیک‌ناپذیر باشند. در این درس می‌خواهیم در رابطه با روش‌های تشخیص این افعال صحبت کنیم.

فعل عبارتی یا Partikelverben

افعال عبارتی (Partikelverben در آلمانی و phrasal verbs در انگلیسی)، افعالی هستند که از ترکیب یک فعل اصلی با یک پیشوند ساخته می‌شوند. این افعال به دو دسته متفاوت تقسیم می شوند:
1. افعال عبارتی تفکیک‌ناپذیر: در این دسته از افعال، پیشوند مانند بخشی از فعل همیشه به آن متصل است. در واقع نمی‌توان پیشوند و فعل را به هیچ عنوان از هم جدا یا تفکیک کرد.
2. افعال عبارتی تفکیک‌پذیر: در این دسته از افعال، پیشوند بسته به کاربرد ممکن است از فعل جدا شود و در بخش دیگری از جمله قرار گیرد و یا عبارتی کوتاه بین پیشوند و فعل اصلی قرار گیرد.
به مثال‌های زیر توجه کنید:

anstehen ich stehe an, du stehst an, … تفکیک‌پذیر

bestehen ich bestehe, du bestehst... تفکیک‌نا‌پذیر

تفاوت تلفظ افعال

در افعال تفکیک‌پذیر استرس یا تاکید تلفظ بر روی پیشوند قرار می‌گیرد در حالی که در افعال تفکیک‌ناپذیر تاکید تلفظ بر روی سیلاب بعد از پیشوند قرار می‌گیرد.

افعال تفکیک‌پذیر

در زبان آلمانی افعالی که پیشوند‌های زیر را دارند همیشه تفکیک‌پذیر هستند:
ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, los-, mit-, nach-, her-, hin-, vor-, weg-, zu-, zurück-
- این افعال در شکل صرف‌شده از هم جدا می‌شوند (فعل در جایگاه دوم قرار می‌گیرد و پیشوند آن به انتهای جمله می‌رود). به مثال زیر توجه کنید:

Heute ruft er seine Freundin an.

امروز او به دوستش زنگ می‌زند.

فعل "anrufen" (زنگ زدن) یک فعل تفکیک‌پذیر است و پیشوند آن در انتهای جمله می‌آید.

- برای ساختن شکل سوم افعال تفکیک‌پذیر ge بین پیشوند و فعل اصلی اضافه می‌شود. به مثال زیر توجه کنید:

افعال تفکیک‌ناپذیر

در زبان آلمانی افعالی که پیشوندهای زیر را دارند همیشه تفکیک‌ناپذیر هستند:
be-, emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver-, zer-
- این پیشوندها همیشه به صورت بخشی از فعل باقی می‌مانند، حتی در شکل صرف شده. به مثال زیر توجه کنید:

Ich bestehe die Prüfung.

من امتحان را قبول می‌شوم.

پیشوند be- همیشه یک فعل تفکیک‌ناپذیر مانند "bestehen" (قبول شدن) می‌سازد.

تفکیک پذیر یا تفکیک ناپذیر

دسته کوچکتری از افعال با پیشوندهای زیر می‌توانند تفکیک‌پذیر یا تفکیک‌ناپذیر (یا هردو) باشند:
durch-, hinter-, über-, um-, unter-
- بعضی از افعال با این پیشوندها همیشه تفکیک‌پذیرند. به مثال زیر توجه کنید:

umschauen er schaut sich um

گشتن - او به دنبالش می‌گردد.

- بعضی از افعال با این پیشوندها همیشه تفکیک ناپذیرند. به مثال زیر توجه کنید:

umarmen sie umarmt ihn

او در آغوشش گرفت.

- دسته‌ای کوچک از افعال هم با این پیشوندها هستند که می‌توانند هم تفکیک‌پذیر و هم تفکیک‌ناپذیر باشند. در این حالت معنی فعل در حالت تفکیک‌پذیر با حالت تفکیک‌ناپذیر متفاوت است. به مثال زیر توجه کنید:

umfahren Er fährt das Schild um.

او تابلو را زیر گرفت.

فعل "um.fahren" در معنای (زیر گرفتن) استفاده شده‌است زیرا تفکیک‌پذیر بوده و پیشوند آن در انتها قرار گرفته‌است.

umfahren Er umfährt das Schild.

او از کنار تابلو رد شد.

فعل "umfahren" در معنای (رد شدن، عبور کردن) استفاده شده‌است و تفکیک‌ناپذیر است.

بخش قبل
افعال تفکیک پذیر و تفکیک ناپذیر در زبان آلمانی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری آلمانی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان