حالت التزامی

حالت التزامی

Konjunktiv


در زبان آلمانی از حالت التزامی برای موقعیت‌هایی که قابل تصور اما غیرحقیقی و امکان‌ناپذیر هستند، استفاده می‌شود.

حالت التزامی

Konjunktiv

از حالت التزامی در زبان آلمانی برای موقعیت‌هایی که واقعیت ندارند بلکه تنها ممکن است که وجود داشته‌باشند و همچنین در نقل قول‌های غیر مستقیم استفاده می‌شود.

حالت التزامی شکل اول (Konjunktiv I)

حالت التزامی شکل اول (Konjunktiv I) برای نقل قول غیر مستقیم و معمولا در رسانه‌ها استفاده می‌شود اما در برخی اصطلاحات دیگر نیز از این حالت استفاده می‌شود.

 • اول شخص مفرد، اول شخص جمع و سوم شخص جمع: در این حالات تفاوتی بین شکل التزامی نوع اول (Konjunktiv I) و حالت اخباری (Indikativ) وجود ندارد و به همین علت باید برای این حالات از شکل التزامی نوع دوم (Konjunktiv II) استفاده گردد.

„Sie gehen joggen.“

"آنها به پیاده‌روی می‌روند."

Er sagt, sie gingen joggen. (Konj. II)

او گفت که آنها به پیاده‌روی می‌روند. (نقل قول غیر مستقیم)

 • دوم شخص مفرد و جمع: تفاوت حالت التزامی دوم شخص مفرد و جمع با حالت اخباری تنها در حضور حرف "e" است. بنابراین به طور معمول از حالت التزامی نوع دوم (Konjunktiv II) به جای نوع اول استفاده می‌شود تا تفاوت بین حالت اخباری و التزامی مشخص بشود.
 • سوم شخص مفرد: اغلب از شکل التزامی نوع اول برای سوم شخص مفرد (er/sie/es/man) استفاده می‌گردد. برای ساخت این حالت باید حرف "n" از انتهای حالت مصدری جدا بشود.

Er sagt, er habe sich noch nie so jung gefühlt.

او گفت که او هیچ‌وقت اینقدر احساس جوانی نکرده است.

نکته

تنها استفاده از فعل sein در تمامی حالاتش فعل برای التزامی شکل اول (Konjunktiv I) معمول است. اما به علت استفاده از فعل "haben" به عنوان فعل کمکی، آشنایی به تمامی حالات این فعل نیز بسیار مهم است.

Er sagte, sie seien im Kino.

او گفت که آنها در سینما هستند.

Perfekt Perfekt Präsens Präsens Person
habe gehabt sei gewesen habe sei ich
habest gehabt seiest gewesen habest seiest du
haben gehabt seien gewesen haben seien Sie
habe gehabt sei gewesen habe sei er/sie/es/man
haben gehabt seien gewesen haben seien wir
habet gehabt seiet gewesen habet seiet ihr
haben gehabt seien gewesen haben seien Sie/sie

استفاده از حالت اول شخص و سوم شخص مفرد در افعال وجهی (Modalverben) نیز معمول است.

sollen müssen können Person
solle müsse könne ich
sollest müssest könnest du
sollen müssen können Sie
solle müsse könne er/sie/es/man
sollen müssen können wir
sollet müsset könnet ihr
sollen müssen können Sie/sie

حالت التزامی شکل دوم (Konjunktiv II)

وقتی‌که راجع به اتفاقی که در زمان حال ممکن نیست صحبت می‌کنیم از حالت التزامی شکل دوم (Konjunktiv II) استفاده می‌گردد. همچنین برای نقل قول غیر مستقیم، سوال یا درخواست محترمانه از این حالت استفاده می‌شود.
برای ساخت شکل التزامی نوع دوم بسته به آنکه به اتفاقی در گذشته یا حال اشاره می‌کند دو حالت وجود دارد.
برای پیشامدهایی در زمان حال حالت التزامی نوع دوم (Konjunktiv II) همان گذشته کامل (Präteritum) افعال است با این تفاوت که برای افعال قوی دارای a,o,u به جای این حروف از ä,ö,ü استفاده می‌گردد.
برای افعال ضعیف (باقاعده) و بسیاری از افعال قوی (بی‌قاعده) تقاوتی بین حالت التزامی نوع دوم (Konjunktiv II) با گذشته کامل (Präteritum) افعال وجود ندارد و به همین جهت می‌توان از ترکیب würde + infinitiv در همین مفهوم استفاده کرد.

 • امید و آرزوهای غیر واقعی

Ich wünschte, ich hätte Ferien.

من آرزو کردم که تعطیلات داشتم.

 • جملات شرطی

Wenn ich im Urlaub wäre, läge ich den ganzen Tag am Strand.

اگر من در مسافرت باشم، تمامی روز را در ساحل دراز می‌کشم.

 • نقل قول‌های غیر مستقیم وقتی که استفاده از حالت التزامی نوع اول (Konjunktiv I) ممکن نیست.

Unser Lehrer sagt, wir müssten noch viel lernen.

معلم ما گفت که ما باید بازهم بیشتر درس بخوانیم.

 • درخواست محترمانه یا تقاضای محتاطانه

Könnten Sie mir bitte sagen, wie spät es ist.

آیا می‌توانید لطفا به من بگویید که ساعت چند است؟

Perfekt Perfekt Präsens Präsens Person
hätte gehabt wäre gewesen hätte wäre ich
hättest gehabt wärest gewesen hättest wär(e)st du
hätten gehabt wären gewesen hätten wären Sie
hätte gehabt wäre gewesen hätte wäre er/sie/es/man
hätten gehabt wären gewesen hätten wären wir
hättet gehabt wäret gewesen hättet wär(e)t ihr
hätten gehabt wären gewesen hätten wären Sie/sie
بخش قبل
حالت التزامی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری آلمانی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
 • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
 • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
 • گرامر و لغت دانی
 • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان