زمان گذشته کامل (Plusquamperfekt) در زبان آلمانی

زمان گذشته کامل (Plusquamperfekt) در زبان آلمانی

Plusquamperfekt


زمان گذشته کامل یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که با فعل کمکی ساخته می‌شود و به گذشته‌ای اتفاق‌افتاده پیش از یک نقطه مرجع اشاره می‌کند.

زمان گذشته کامل

Plusquamperfekt

برای نشان‌دادن ترتیب اتفاق‌ها در گذشته از این حالت زمانی استفاده می‌شود. در این درس با کاربرد و ساختار گرامری این زمان آشنا می‌شویم.

کاربردهای زمان گذشته کامل

از زمان گذشته کامل عموما برای توصیف عملی که در گذشته و پیش از عملی دیگر (گذشته ساده) انجام شده است. به مثال زیر توجه کنید:

Sie hatte sehr lange geübt, bevor sie das Stück so perfekt spielen konnte.

او مدت زیادی تمرین کرد، پیش از آنکه بتواند قطعه را به آن خوبی بنوازد.

از Partizips II فعل "üben" (تمرین کردن) به‌همراه فعل کمکی ساختار گذشته کامل تشکیل شده‌است.

در مثال بالا عبارت اول جمله در زمان گذشته کامل و عبارت دو در زمان گذشته ساده آورده شده‌اند. استفاده از این ترکیب نشان می‌دهد که عبارت اول (گذشته کامل) پیش از عبارت دوم اتفاق افتاده‌است.

ساختار گرامری زمان گذشته کامل

ساختار گرامری زمان گذشته کامل شباهت زیادی به حال کامل دارد، با این تفاوت که افعال کمکی (haben یا sein) در حالت گذشته آورده می‌شوند. مشابه زمان حال کامل، در گذشته کامل هم تنها فعل کمکی صرف می‌شود و شکل سوم فعل اصلی به انتهای جمله برده خواهد شد. جدول زیر نحوه صرف افعال sein و haben را به صورت گذشته نمایش می‌دهد.

sein haben فاعل جمله
ich war ich hatte اول شخص مفرد
du warst du hattest دوم شخص مفرد
er war er hatte سوم شخص مفرد
wir waren wir hatten اول شخص جمع
ihr wart ihr hattet دوم شخص جمع
sie waren sie hatten سوم شخص جمع
Sie waren Sie hatten دوم شخص محترمانه

شکل سوم فعل (Partizip II)

برای ساختن شکل سوم هر فعل در زبان آلمانی یک قاعده عمومی و ساده وجود دارد (دسته کوچکی از افعال ممکن است از این قاعده تبعیت نکنند). برای ساختن شکل سوم افعال در زبان آلمانی کافیست نشانه مصدری (en) را از انتهای فعل برداریم و سپس پیشوند ge را به ابتدای فعل و پسوند t را به انتهای آن اضافه کنیم.

Partizip II مصدر فعل
gespielt spielen
gefragt fragen
gebaut bauen

استثناهای ساختن شکل سوم

قاعده گفته‌شده دارای چند استثنای کوچک هم هست. گذشته از این همانطور که گفته شد برخی افعال ممکن است از این قاعده تبعیت نکنند (به این افعال، افعال قوی می گویند) شکل سوم این افعال را باید به صورت جداگانه یاد بگیرید.
در پایین به این استثناها اشاره خواهیم کرد:
1. اگر بن فعل (مصدر فعل بدون en) به حروف d یا t ختم شود برای ساختن شکل سوم آن به جای t به آن et اضافه می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

2. برای افعالی که مصدر آنها به ieren ختم می شود، نباید در شکل سوم پیشوند ge اضافه کرد. به مثال زیر دقت کنید:

3. برای افعال عبارتی تفکیک‌ناپذیر، نباید در شکل سوم پیشوند ge اضافه کرد. به مثال زیر دقت کنید:

4. برای افعال عبارتی تفکیک پذیر، پیشوند ge به ابتدای فعل اصلی اضافه خواهد شد، نه حرف اضافه. به مثال زیر توجه کنید:

بخش قبل
زمان گذشته کامل (Plusquamperfekt) در زبان آلمانی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری آلمانی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان