اطلاعات مرتبط با کشور فرانسه

اطلاعات مرتبط با کشور فرانسه

France


فرانسه یکی از کشورهای واقع در اروپای غربی است و پایتخت آن پاریس است. این کشور سومین کشور بزرگ قاره اروپاست و از قطب‌های اصلی گردشگری قاره محسوب می‌شود.

تاریخ
History

جغرافیا
Geography

مناطق
Regions

مردم شناسی
Demography

نظام آموزشی
Educational System

اقتصاد و سیاست
Economy & Politics

ویزا
Visas

تاریخ
History

جغرافیا
Geography

مناطق
Regions

مردم شناسی
Demography

نظام آموزشی
Educational System

اقتصاد و سیاست
Economy & Politics

ویزا
Visas

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان