واژه آموزی فرانسه

واژه آموزی فرانسه


بخش واژه آموزی شامل ده ها دسته متفاوت از واژه های دسته بندی شده فرانسه براساس خصوصیات متفاوت، مانند دسته بندی های مطابق سطح، موضوع و همچنین واژه های کتاب هاست.

واژگان کتاب‌های زبان فرانسه

واژگان کتاب‌های زبان فرانسه

Books Wordlists
15 دسته 225 درس 16512 واژه

در این بخش میتوانید به مجموعه از واژگان مرتبط با کتاب‌های مختلف آموزشی زبان فرانسه دسترسی داشته باشید.

عبارات کاربردی زبان فرانسه

عبارات کاربردی زبان فرانسه

Useful expressions
9 دسته 44 درس 524 واژه

در این بخش میتوانید به مجموعه از عبارات فرانسه پرکاربرد و دسته‌بندی شده براساس موقعیت‌های مختلف، دسترسی داشته باشید.

اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های زبان فرانسه

اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های زبان فرانسه

Idioms
7 دسته 46 درس 390 واژه

در این بخش میتوانید به مجموعه‌ای دسته‌بندی شده از اصطلاحات و ضرب المثل‌های زبان فرانسه دسترسی داشته باشید.

واژه‌های سطح‌بندی شده زبان فرانسه

واژه‌های سطح‌بندی شده زبان فرانسه

Level-based Wordlists
4 دسته 178 درس 6006 واژه

در این بخش لیستی از واژه‌های زبان فرانسه، بر اساس سطح‌بندی چهارچوب اروپایی به صورت مبتدی تا پیشرفته قابل دسترس است.

پرکاربرد‌ترین واژه‌های زبان فرانسه

پرکاربرد‌ترین واژه‌های زبان فرانسه

Most Common Words
3 دسته 37 درس 1281 واژه

در این بخش لیست‌های طبقه‌بندی شده‌ای از پرکاربردترین واژه‌های زبان فرانسه برای شما قابل دسترس است.

واژگان موضوع‌بندی‌شده زبان فرانسه

واژگان موضوع‌بندی‌شده زبان فرانسه

Words on different Subjects
23 دسته 187 درس 8719 واژه

در این بخش به لیستی از واژگان زبان فرانسه که براساس موضوع‌های متفاوت دسته‌بندی شده‌اند، دسترسی خواهید داشت.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان