متن انگلیسی 5 - باکتری‌های مضر و مفید

متن انگلیسی 5 - باکتری‌های مضر و مفید

Unit 3 - Reading 1

Harmful and Helpful Bacterial

باکتری‌های مضر و مفید

One day in 1676, a Dutch scientist named Antony van Leeuwenhoek looked through a microscope.

یک روز در سال 1676، یک دانشمند هلندی به نام "آنتونی ون لیوونهوک" به درون یک میکروسکوپ نگاه کرد.

He reacted with surprise.

او با تعجب عکس‌العمل نشان داد.

Something appeared that no one had ever seen before.

چیزی ظاهر شد که هیچ کس تا به حال قبلا ندیده بود.

He saw bacteria.

او باکتری‌ها را دید.

As he proceeded to watch, the things moved.

همانطور که به تماشا کردن ادامه داد، آن چیزها به حرکت درآمدند.

They were so tiny that he could see them only through a microscope.

آنها آنقدر ریز بودند که تنها می‌توانست با میکروسکوپ آنها را ببیند.

He did not know what they were.

او نمی‌دانست آنها چه هستند.

He did not know where they came from.

او نمی‌دانست آنها از کجا آمده‌اند.

Today, over 350 years later, scientists know that the world is filled with bacteria.

امروزه، بیش از 350 سال بعد، دانشمندان می‌دانند که جهان پر از باکتری است.

Scientists know that bacteria can harm and can help humans.

دانشمندان می‌دانند که باکتری‌ها می‌توانند هم به انسان‌ها آسیب برسانند، هم به آنها کمک کنند.

Bacteria—tiny living things—exist everywhere in the environment.

باکتری‌ها—جانداران ریز—در همه جای محیط زیست وجود دارند.

They exist deep under the ground.

آنها در اعماق زیرین زمین وجود دارند.

They exist in oceans and lakes.

آنها در اقیانوس‌ها و دریاچه‌ها وجود دارند.

They exist inside of plants and animals.

آنها درون گیاهان و حیوانات وجود دارند.

They exist on people's hands and in their noses.

آنها روی دست‌ها و درون بینی آدم‌ها وجود دارند.

People cannot see them.

مردم نمی‌توانند آنها را ببینند.

Yet bacteria have many effects on humans.

با این حال باکتری‌ها تاثیرات فراوانی روی انسان‌ها دارند.

There are many kinds of bacteria.

انواع مختلفی از باکتری وجود دارد.

Some are harmful and others are harmless.

بعضی‌ها مضر و برخی بی‌ضرر هستند.

Many bacteria actually help us.

بسیاری از باکتری‌ها درواقع به ما کمک می‌کنند.

PROBLEMS WITH BACTERIA

مشکلات ناشی از باکتری‌ها

Sometimes the word germs is used to describe harmful bacteria.

گاهی اوقات برای توصیف باکتری‌های مضر از واژه میکروب استفاده می‌شود.

Germs can cause terrible diseases such as cholera and tuberculosis.

میکروب‌ها می‌توانند باعث بروز بیماری‌های وحشتناکی مانند وبا و سل شوند.

Cholera bacteria live in dirty water.

باکتری‌های وبا در آب آلوده زندگی می‌کنند.

If a person drinks the dirty water, the bacteria will infect his digestive system.

اگر فردی آب آلوده را بنوشد، باکتری دستگاه گوارش او را آلوده می‌کند.

He will suffer terrible stomach pains.

فرد از دردهای وحشتناک شکمی رنج خواهد برد.

Some diseases easily transfer from one person to another.

برخی بیماری‌ها به راحتی از شخصی به شخص دیگر منتقل می‌شود.

For example, someone who has tuberculosis bacteria in her lungs can transfer the disease if she coughs or sneezes.

مثلا، اگر کسی در ریه خود باکتری سل داشته باشد، می‌تواند هنگام سرفه کردن یا عطسه کردن بیماری را انتقال دهد.

The bacteria come out of her mouth or nose and proceed into the surrounding air.

باکتری‌ها از دهان یا بینی او خارج می‌شوند و به هوای اطراف وارد می‌شوند.

People who breathe the air will breathe in the harmful bacteria.

افرادی که هوا را تنفس می‌کنند، باکتری‌های مضر را نیز تنفس می‌کنند.

Often foods have germs growing on them or inside of them.

اغلب، غذاها روی خود یا درون‌شان باکتری‌های در حال رشدی دارند.

Eating the food could make people sick.

خوردن آن غذا می‌تواند مردم را بیمار کند.

However, there are ways to prevent getting sick.

با این وجود، روش‌هایی برای جلوگیری از بیمار شدن هست.

For instance, washing fruits before eating them will wash away many harmful germs.

برای مثال، شستن میوه‌ها قبل از خوردن بسیاری از میکروب‌های مضر را از بین خواهد برد.

Heat is another way to destroy harmful bacteria.

حرارت یکی دیگر از روش‌های نابود کردن باکتری‌های مضر است.

Cooking meat for a long time will make it safe to eat.

پختن گوشت برای مدت طولانی خوردن آن را بی‌خطر می‌کند.

BENEFITS OF BACTERIA

فواید باکتری‌ها

Not all bacteria are harmful.

همه باکتری‌ها مضر نیستند.

Some bacteria help humans in many ways.

برخی از باکتری‌ها از راه‌های بسیاری به انسان‌ها کمک می‌کنند.

For example, millions of good bacteria exist in the body's digestive system.

برای مثال، میلیون‌ها باکتری مفید در دستگاه گوارش بدن وجود دارند.

They help change the food we eat, so our bodies can use the vitamins in the food.

آنها کمک می‌کنند غذایی که می‌خوریم تغییر کند، تا بدن‌مان بتواند از ویتامین‌های درون غذا استفاده کند.

Also, good bacteria are needed to make certain foods, such as cheeses and yogurts.

همچنین، برای درست کردن خوراکی‌هایی نظیر پنیر و ماست به باکتری‌های مفید نیاز است.

Many bacteria also help the environment.

بسیاری از باکتری‌ها نیز به محیط زیست کمک می‌کنند.

For example, bacteria help break down dead plant material, such as fallen leaves, so it can mix with the soil.

برای مثال، باکتری‌ها به تجزیه گیاهان مُرده، مثلا برگ‌های ریخته، کمک می‌کنند تا بتواند با خاک مخلوط شود.

Bacteria that exist in the oceans help in several ways.

باکتری‌هایی که در اقیانوس وجود دارند، به روش‌های مختلف کاربرد دارند.

For example, they become food that is eaten by tiny fish.

مثلا، این باکتری‌ها غذایی می‌شوند که توسط ماهی‌های کوچک خورده می‌شوند.

Then the tiny fish become food for big fish.

سپس آن ماهی‌های کوچک تبدیل به غذا برای ماهی‌های بزرگ می‌شوند.

When you catch a big fish, it becomes food for your dinner.

وقتی یک ماهی بزرگ می‌گیرید، آن تبدیل به غذای شما برای شام می‌شود.

Another way that bacteria help is by cleaning up oil spills from ships.

یکی دیگر از روش‌هایی که با کمک باکتری عملی می‌شود، تمیز کردن نفت ریخته شده از کشتی‌هاست.

Also, they help clean up human waste that rain carries into the oceans.

علاوه بر این، آنها به تمیز کردن فاضلاب انسانی که باران به اقیانوس‌ها می‌ریزد نیز کمک می‌کنند.

Our world is filled with bacteria, but not all are harmful.

جهان ما پر از باکتری‌هاست، اما همه آنها مضر نیستند.

In fact, some help us.

در واقع، بعضی از آنها به ما کمک می‌کنند.

Bacteria can help Bacteria can harm
Digestion of foods Cause infections
Making cheese & yogurt Cause diseases
Decay dead plants
Provide food for fish
Clean ocean oil spills
Clean ocean wastes
بخش قبل
متن انگلیسی 5 - باکتری‌های مضر و مفید
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان