متن انگلیسی 2 - نگاشت مغزی در عصر حاضر

متن انگلیسی 2 - نگاشت مغزی در عصر حاضر

Unit 1 - Reading 2

BRAIN MAPPING TODAY

نگاشت مغزی در عصر حاضر

In the early 20th century, scientists studied the brain.

They studied parts of the brain.

They studied how the brain controls human behavior.

They wondered if there was a link between the parts of the brain and human behavior.

They wondered if all brains were the same.

Scientists had many questions about the brain.

However, they could not look inside a living brain.

Scientists needed other ways to find the answers.

New technology—computers—helped scientists study the brain.

در اوایل قرن بیستم، دانشمندان به مطالعه مغز پرداختند.

آنها بخش‌هایی از مغز را بررسی کردند.

آنها درباره اینکه چگونه مغز رفتارهای انسانی را کنترل می‌کند، پژوهش کردند.

آنها در پی یافتن این سوال بودند که آیا ارتباطی بین بخش‌های مغز با رفتار انسانی وجود دارد یا نه.

آنها می‌خواستند بدانند آیا همه مغزها مشابه هم هستند.

دانشمندان درباره مغز سوالات بسیاری داشتند.

با این حال، نمی‌توانستند درون مغزِ (موجود) زنده را نگاه کنند.

دانشمندان به روش‌های دیگری برای یافتن پاسخ نیاز داشتند.

فناوری جدید—کامپیوترها—به دانشمندان کمک کرد تا مغز را بررسی کنند.

An average human brain has 100 billion cells.

The brain is very complex.

It has many parts.

These parts have many different functions.

Before computers, people did not know how to describe these parts and functions.

But computers made it possible.

Computers and electronic scanning machines helped people see how a living brain functions.

Scanning machines take pictures of the inside of the brain.

The pictures appear on a computer screen.

Scientists can then see the pictures.

They can analyze the pictures.

یک مغز انسان عادی 100 میلیارد سلول دارد.

مغز به شدت پیچیده است.

مغز بخش‌های مختلفی دارد.

این بخش‌ها کارکردهای گوناگون بسیاری دارند.

تا قبل از (اختراع) کامپیوترها، مردم نمی‌دانستند چگونه این بخش‌ها و کارکردها را توصیف کنند.

اما کامپیوترها این کار را ممکن ساختند.

کامپیوترها و دستگاه‌های اسکن الکترونیکی به افراد کمک کردند تا ببینند یک مغز زنده چگونه کار می‌کند.

دستگاه‌های اسکن از درون مغز عکس می‌گیرند.

عکس‌ها روی صفحه کامپیوتر ظاهر می‌شوند.

آن وقت دانشمندان می‌توانند عکس‌ها را ببینند.

آنها می‌توانند عکس‌ها را تحلیل کنند.

MRI SCANNING

عکس‌برداری ام‌آر‌آی

One kind of scanning is MRI.

These letters stand for Magnetic Resonance Imaging.

MRI uses magnetic forces and radio waves.

MRI creates computer images, or pictures, of the brain.

The process is simple.

A person lies on a table.

An MRI machine scans his or her head.

A computer that is linked to the scanner creates images.

These images show the parts of the brain and their locations.

یک نوع عکس‌برداری ام‌آر‌آی است.

این حروف مخفف Magnetic Resonance Imaging (تصویرسازی تشدید مغناطیسی) است.

در ام‌آر‌آی از نیروهای مغناطیسی و امواج رادیویی استفاده می‌شود.

ام‌آر‌آی تصاویر یا عکس‌های کامپیوتری از مغز تولید می‌کند.

این پروسه‌ای ساده است.

فرد روی یک تخت دراز می‌کشد.

دستگاه ام‌آر‌آی سر او را اسکن می‌کند.

کامپیوتری که به اسکنر متصل است، تصویر را دریافت می‌کند.

این تصاویر بخش‌های مغز و مکان‌هایشان را نمایش می‌دهند.

FMRI SCANNING

عکس‌برداری اف‌ام‌آرآی

A functional MRI, called an fMRI, works the same way.

However, it creates images of brain functions.

For example, an fMRI scan is made while a person is doing an activity.

The person can be listening to music or smelling different foods.

When the person is doing these things, some areas of the brain are active.

The computer images show which areas are active.

When an area of the brain is active, more blood flows there.

The scan shows this.

Then scientists can see which parts of the brain control the different functions.

For instance, scientists can see which parts control hearing or smell.

ام‌آر‌آی کارکردی که به آن اف‌ام‌آر‌آی گفته می‌شود، به همین شیوه کار می‌کند.

اما، اف‌ام‌آر‌آی از کارکردهای مغزی تصویربرداری می‌کند.

برای مثال، عکس‌برداری اف‌ام‌آر‌آی زمانی گرفته می‌شود که فرد در حال انجام فعالیتی است.

فرد می‌تواند در حال گوش دادن به موسیقی یا بو کردن غذاهای مختلف باشد.

وقتی فرد در حال انجام این کارهاست، برخی از بخش‌های مغز فعال می‌شوند.

تصاویر کامپیوتری نشان می‌دهند کدام بخش‌ها فعال هستند.

وقتی یک بخش از مغز فعال می‌شود، خون بیشتری در آنجا جریان می‌یابد.

عکس‌برداری این موضوع را نشان می‌دهد.

آنگاه دانشمندان می‌توانند ببینند کدام بخش‌های مغز کارکردهای مختلف را کنترل می‌کنند.

برای مثال، دانشمندان می‌توانند ببینند کدام بخش‌ها کنترل شنیدن یا بوییدن را برعهده دارند.

Scientists wanted to know what the average human brain looked like.

They tried to use MRI and fMRI images to create a map of the average brain.

However, brains are very different.

Scientists decided to collect many examples of brains.

They thought this was the best way to show the parts of an average brain.

First they scanned the brains of hundreds of people.

They scanned brains of people from all over the world.

Then computers analyzed the images from the scans.

The computers collected measurements of the brain parts.

Finally, computers averaged the measurements and created brain maps.

دانشمندان می‌خواستند بدانند مغز یک انسان عادی چه شکلی است.

آنها سعی داشتند با استفاده از تصاویر ام‌آر‌آی و اف‌ام‌آر‌آی نقشه مغز (انسان) عادی را به تصویر بکشند.

اما مغزها بسیار با هم متفاوت هستند.

دانشمندان تصمیم گرفتند نمونه‌های زیادی از مغزها را جمع‌آوری کنند.

آنها باور داشتند این بهترین روش برای نشان دادن بخش‌های یک مغز عادی است.

آنها ابتدا مغز صدها نفر را اسکن کردند.

آنها از مغز افرادی از سراسر جهان عکس‌برداری کردند.

سپس کامپیوترها تصاویر به دست آمده از اسکن را تحلیل کردند.

کامپیوترها ابعاد بخش‌های مغز را اندازه‌گیری کردند.

سرانجام، کامپیوترها میانگین این ابعاد را اندازه‌گیری کردند و نگاشت‌های مغزی تولید کردند.

One map shows the parts of an average brain.

Other maps show the locations of brain functions.

Memory and speech are two of these functions.

Special maps show brain images from different kinds of people.

For example, there are images from sick and healthy people, male and female people, young and old people.

یک نگاشت بخش‌های یک مغز عادی را نشان می‌دهد.

بقیه نگاشت‌ها جای کارکردهای مغز را نشان می‌دهند.

حافظه و گفتار دو نمونه از این کارکردها هستند.

نگاشت‌های مخصوص تصاویر مغزی از افراد مختلف را نشان می‌دهند.

برای مثال، تصاویری از مغز افراد بیمار و سالم، مرد و زن، پیر و جوان وجود دارند.

Doctors around the world can examine these maps online.

They can compare these images with brain scans from their own patients.

These online maps also help doctors who operate on brains.

The doctors can see the exact location of important brain parts before they operate.

دکترها در سرتاسر جهان می‌توانند به صورت آنلاین این نگاشت‌ها را بررسی کنند.

آنها می‌توانند این تصاویر را با اسکن‌های مغزی بیماران خود مقایسه کنند.

این نگاشت‌های مغزی آنلاین همچنین به دکترهایی که روی مغز جراحی انجام می‌دهند، کمک می‌کنند.

دکترها می‌توانند قبل از عمل جراحی کردن، جای دقیق بخش‌های مغز را ببینند.

Brain mapping is a wonder of modern technology.

It allows scientists to examine living human brains and answer questions about human behavior.

نگاشت مغزی معجزه فناوری نوین است.

این به دانشمندان این فرصت را می‌دهد که مغزهای انسان زنده را بررسی کنند و به سوالاتی درباره رفتار انسان پاسخ دهند.

بخش قبل
متن انگلیسی 2 - نگاشت مغزی در عصر حاضر
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان