متن انگلیسی 2 - نگاشت مغزی در عصر حاضر

متن انگلیسی 2 - نگاشت مغزی در عصر حاضر

Unit 1 - Reading 2

BRAIN MAPPING TODAY

نگاشت مغزی در عصر حاضر

In the early 20th century, scientists studied the brain.

در اوایل قرن بیستم، دانشمندان به مطالعه مغز پرداختند.

They studied parts of the brain.

آنها بخش‌هایی از مغز را بررسی کردند.

They studied how the brain controls human behavior.

آنها درباره اینکه چگونه مغز رفتارهای انسانی را کنترل می‌کند، پژوهش کردند.

They wondered if there was a link between the parts of the brain and human behavior.

آنها در پی یافتن این سوال بودند که آیا ارتباطی بین بخش‌های مغز با رفتار انسانی وجود دارد یا نه.

They wondered if all brains were the same.

آنها می‌خواستند بدانند آیا همه مغزها مشابه هم هستند.

Scientists had many questions about the brain.

دانشمندان درباره مغز سوالات بسیاری داشتند.

However, they could not look inside a living brain.

با این حال، نمی‌توانستند درون مغزِ (موجود) زنده را نگاه کنند.

Scientists needed other ways to find the answers.

دانشمندان به روش‌های دیگری برای یافتن پاسخ نیاز داشتند.

New technology—computers—helped scientists study the brain.

فناوری جدید—کامپیوترها—به دانشمندان کمک کرد تا مغز را بررسی کنند.

An average human brain has 100 billion cells.

یک مغز انسان عادی 100 میلیارد سلول دارد.

The brain is very complex.

مغز به شدت پیچیده است.

It has many parts.

مغز بخش‌های مختلفی دارد.

These parts have many different functions.

این بخش‌ها کارکردهای گوناگون بسیاری دارند.

Before computers, people did not know how to describe these parts and functions.

تا قبل از (اختراع) کامپیوترها، مردم نمی‌دانستند چگونه این بخش‌ها و کارکردها را توصیف کنند.

But computers made it possible.

اما کامپیوترها این کار را ممکن ساختند.

Computers and electronic scanning machines helped people see how a living brain functions.

کامپیوترها و دستگاه‌های اسکن الکترونیکی به افراد کمک کردند تا ببینند یک مغز زنده چگونه کار می‌کند.

Scanning machines take pictures of the inside of the brain.

دستگاه‌های اسکن از درون مغز عکس می‌گیرند.

The pictures appear on a computer screen.

عکس‌ها روی صفحه کامپیوتر ظاهر می‌شوند.

Scientists can then see the pictures.

آن وقت دانشمندان می‌توانند عکس‌ها را ببینند.

They can analyze the pictures.

آنها می‌توانند عکس‌ها را تحلیل کنند.

MRI SCANNING

عکس‌برداری ام‌آر‌آی

One kind of scanning is MRI.

یک نوع عکس‌برداری ام‌آر‌آی است.

These letters stand for Magnetic Resonance Imaging.

این حروف مخفف Magnetic Resonance Imaging (تصویرسازی تشدید مغناطیسی) است.

MRI uses magnetic forces and radio waves.

در ام‌آر‌آی از نیروهای مغناطیسی و امواج رادیویی استفاده می‌شود.

MRI creates computer images, or pictures, of the brain.

ام‌آر‌آی تصاویر یا عکس‌های کامپیوتری از مغز تولید می‌کند.

The process is simple.

این پروسه‌ای ساده است.

A person lies on a table.

فرد روی یک تخت دراز می‌کشد.

An MRI machine scans his or her head.

دستگاه ام‌آر‌آی سر او را اسکن می‌کند.

A computer that is linked to the scanner creates images.

کامپیوتری که به اسکنر متصل است، تصویر را دریافت می‌کند.

These images show the parts of the brain and their locations.

این تصاویر بخش‌های مغز و مکان‌هایشان را نمایش می‌دهند.

FMRI SCANNING

عکس‌برداری اف‌ام‌آرآی

A functional MRI, called an fMRI, works the same way.

ام‌آر‌آی کارکردی که به آن اف‌ام‌آر‌آی گفته می‌شود، به همین شیوه کار می‌کند.

However, it creates images of brain functions.

اما، اف‌ام‌آر‌آی از کارکردهای مغزی تصویربرداری می‌کند.

For example, an fMRI scan is made while a person is doing an activity.

برای مثال، عکس‌برداری اف‌ام‌آر‌آی زمانی گرفته می‌شود که فرد در حال انجام فعالیتی است.

The person can be listening to music or smelling different foods.

فرد می‌تواند در حال گوش دادن به موسیقی یا بو کردن غذاهای مختلف باشد.

When the person is doing these things, some areas of the brain are active.

وقتی فرد در حال انجام این کارهاست، برخی از بخش‌های مغز فعال می‌شوند.

The computer images show which areas are active.

تصاویر کامپیوتری نشان می‌دهند کدام بخش‌ها فعال هستند.

When an area of the brain is active, more blood flows there.

وقتی یک بخش از مغز فعال می‌شود، خون بیشتری در آنجا جریان می‌یابد.

The scan shows this.

عکس‌برداری این موضوع را نشان می‌دهد.

Then scientists can see which parts of the brain control the different functions.

آنگاه دانشمندان می‌توانند ببینند کدام بخش‌های مغز کارکردهای مختلف را کنترل می‌کنند.

For instance, scientists can see which parts control hearing or smell.

برای مثال، دانشمندان می‌توانند ببینند کدام بخش‌ها کنترل شنیدن یا بوییدن را برعهده دارند.

Scientists wanted to know what the average human brain looked like.

دانشمندان می‌خواستند بدانند مغز یک انسان عادی چه شکلی است.

They tried to use MRI and fMRI images to create a map of the average brain.

آنها سعی داشتند با استفاده از تصاویر ام‌آر‌آی و اف‌ام‌آر‌آی نقشه مغز (انسان) عادی را به تصویر بکشند.

However, brains are very different.

اما مغزها بسیار با هم متفاوت هستند.

Scientists decided to collect many examples of brains.

دانشمندان تصمیم گرفتند نمونه‌های زیادی از مغزها را جمع‌آوری کنند.

They thought this was the best way to show the parts of an average brain.

آنها باور داشتند این بهترین روش برای نشان دادن بخش‌های یک مغز عادی است.

First they scanned the brains of hundreds of people.

آنها ابتدا مغز صدها نفر را اسکن کردند.

They scanned brains of people from all over the world.

آنها از مغز افرادی از سراسر جهان عکس‌برداری کردند.

Then computers analyzed the images from the scans.

سپس کامپیوترها تصاویر به دست آمده از اسکن را تحلیل کردند.

The computers collected measurements of the brain parts.

کامپیوترها ابعاد بخش‌های مغز را اندازه‌گیری کردند.

Finally, computers averaged the measurements and created brain maps.

سرانجام، کامپیوترها میانگین این ابعاد را اندازه‌گیری کردند و نگاشت‌های مغزی تولید کردند.

One map shows the parts of an average brain.

یک نگاشت بخش‌های یک مغز عادی را نشان می‌دهد.

Other maps show the locations of brain functions.

بقیه نگاشت‌ها جای کارکردهای مغز را نشان می‌دهند.

Memory and speech are two of these functions.

حافظه و گفتار دو نمونه از این کارکردها هستند.

Special maps show brain images from different kinds of people.

نگاشت‌های مخصوص تصاویر مغزی از افراد مختلف را نشان می‌دهند.

For example, there are images from sick and healthy people, male and female people, young and old people.

برای مثال، تصاویری از مغز افراد بیمار و سالم، مرد و زن، پیر و جوان وجود دارند.

Doctors around the world can examine these maps online.

دکترها در سرتاسر جهان می‌توانند به صورت آنلاین این نگاشت‌ها را بررسی کنند.

They can compare these images with brain scans from their own patients.

آنها می‌توانند این تصاویر را با اسکن‌های مغزی بیماران خود مقایسه کنند.

These online maps also help doctors who operate on brains.

این نگاشت‌های مغزی آنلاین همچنین به دکترهایی که روی مغز جراحی انجام می‌دهند، کمک می‌کنند.

The doctors can see the exact location of important brain parts before they operate.

دکترها می‌توانند قبل از عمل جراحی کردن، جای دقیق بخش‌های مغز را ببینند.

Brain mapping is a wonder of modern technology.

نگاشت مغزی معجزه فناوری نوین است.

It allows scientists to examine living human brains and answer questions about human behavior.

این به دانشمندان این فرصت را می‌دهد که مغزهای انسان زنده را بررسی کنند و به سوالاتی درباره رفتار انسان پاسخ دهند.

بخش قبل
متن انگلیسی 2 - نگاشت مغزی در عصر حاضر
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان