متن انگلیسی 4 - مناطق زمانی

متن انگلیسی 4 - مناطق زمانی

Unit 2 - Reading 2

Time Zones

مناطق زمانی

Many years ago, people used the sun to set their clocks.

When people saw the sun exactly above them, they knew it was noon.

Everyone living nearby had the same sun time.

But the sun was not exactly above in other locations to the east or west.

As a result, people in different locations had different local times.

چندین سال پیش، افراد از خورشید برای تنظیم کردن ساعت‌هایشان استفاده می‌کردند.

وقتی آنها دقیقا خورشید را بالای سرشان می‌دیدند، می‌فهمیدند که ظهر است.

همه کسانی که در نزدیکی هم زندگی می‌کردند، زمان خورشیدی یکسانی داشتند.

اما خورشید در سایر مکان‌ها در شرق یا غرب دقیقا بالای سرشان نبود.

در نتیجه، افراد در مکان‌های مختلف اوقات محلی متفاوتی داشتند.

DIFFERENT PLACES, DIFFERENT TIMES

مکان‌های متفاوت، زمان‌های متفاوت

As the earth turns each day, the sun appears to move across the sky.

It appears to shift from east to west.

As it moves, time varies.

Sun time differs by about one minute every 13 miles (about 21 km) of distance on the earth.

Imagine that the sun time is exactly 12:00 noon in one town.

The sun time is a minute earlier 13 miles to the west.

This is because the sun is not yet exactly above.

The sun time is a minute later 13 miles to the east.

This is because the sun has already been exactly above.

Towns 130 miles apart differ about 10 minutes in sun times.

Towns 1,300 miles apart differ about 100 minutes in sun times.

همانطور که زمین هر روز می‌چرخد، به نظر می‌رسد خورشید در آسمان حرکت می‌کند.

به نظر می‌رسد از شرق به غرب تغییر مکان می‌دهد.

همانطور که خورشید حرکت می‌کند، زمان تغییر می‌کند.

زمان خورشیدی حدودا یک دقیقه در هر 13 مایل (حدودا 21 کیلومتر) فاصله مکانی روی زمین اختلاف زمانی دارد.

تصور کنید که زمان خورشیدی در یک شهر دقیقا دوازده ظهر است.

در فاصله 13 مایلی در سمت غرب، زمان خورشیدی یک دقیقه عقب‌تر است.

این به خاطر این است که خورشید هنوز دقیقا بالای آسمان نیامده است.

در فاصله 13 مایلی در شرق زمان خورشیدی، یک دقیقه جلوتر است.

این به خاطر این است که قبلا خورشید دقیقا بالای سر بوده است.

شهرها در فاصله 130 مایلی حدودا ده دقیقه در زمان خورشیدی با هم اختلاف زمان دارند.

شهرهایی در فاصله 1300 مایلی حدودا 100 دقیقه در زمان خورشیدی با هم اختلاف زمان دارند.

For most of human history, differences in local sun times were not important.

However, in the 19th century, railroads began to carry people over long distances.

Travelers and railroad workers were confused by the many local sun times.

They set their watches to their own local time at the start of a trip.

Later the train stopped at a distant town.

Then the watches were not accurate.

They did not match the local time.

Railroads needed to create an official time system to link the rail system together.

در بیشتر تاریخ بشر، تفاوت در اوقات خورشیدی محلی مهم نبود.

اما در قرن نوزدهم، قطارها شروع به انتقال مردم در فواصل طولانی کردند.

مسافران و کارکنان راه‌آهن به خاطر ساعت‌های خورشیدی محلی مختلف گیج می‌شدند.

هنگام شروع سفر آنها ساعت‌هایشان را با وقت محلی خود تنظیم می‌کردند.

مدتی بعد قطار در شهری دور توقف می‌کرد.

آن وقت ساعت‌ها دقیق نبودند.

ساعت‌ها با وقت محلی هماهنگ نبودند.

قطارها مجبور شدند سیستم رسمی زمان به وجود آورند تا سیستم راه‌آهن را به هم متصل کنند.

THE TIME ZONE SYSTEM

سیستم منطقه زمانی

In 1884, a world committee met.

They developed a world system that featured time zones.

The committee divided the earth into 24 time zones.

Each time zone was equal to one hour of time in a 24-hour day.

Clock time was the same for everyone living in one time zone.

When people traveled into a new time zone, they had to change their watches.

People traveling east had to add one hour.

Similarly, people traveling west had to shift the time back one hour.

در سال 1884، کمیته‌ای جهانی با هم جلسه گذاشتند.

آنها یک سیستم جهانی ابداع کردند که بیانگر مناطق زمانی بود.

این کمیته زمین را به 24 منطقه زمانی تقسیم‌بندی کردند.

هر منطقه زمانی برابر با یک ساعت در بیست و چهار ساعت شبانه روز بود.

ساعت برای همه افرادی که در منطقه زمانی زندگی می‌کردند، یکسان بود.

وقتی مردم به یک منطقه زمانی جدید سفر می‌کردند، مجبور بودند ساعت‌هایشان را تغییر دهند.

مردمی که به سمت شرق سفر می‌کردند، مجبور شدند یک ساعت اضافه کنند.

به همین شکل، افرادی که به سمت غرب سفر می‌کردند، مجبور شدند زمان را یک ساعت عقب ببرند.

The center of the first zone was in Greenwich, England.

Exactly half way around the earth an International Date Line was created.

Here the time was exactly 12 hours different from Greenwich Time.

Here the calendar date shifted.

When it was Tuesday to the west of the line, it was Wednesday to the east of the line.

مرکز اولین منطقه گرینویچ انگلستان شد.

دقیقا در نیمی از دور کره زمین خط بین‌المللی زمان ابداع شد.

در این مکان، زمان دقیقا 12 ساعت با زمان گرینویچ تفاوت دارند.

در اینجا تاریخ تقویم تغییر می‌کند.

وقتی در سمت غرب این خط سه‌شنبه باشد، در سمت شرق خط چهارشنبه است.

Today the time zone system is used by most countries of the world.

It has helped world transportation and communication to develop.

امروزه سیستم منطقه زمانی توسط بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این خط به حمل و نقل و ارتباطات جهانی کمک کرده که پیشرفت کنند.

بخش قبل
متن انگلیسی 4 - مناطق زمانی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان