افعال وجهی + have در زبان انگلیسی

افعال وجهی + have در زبان انگلیسی

modals + have


در این بخش با افعال وجهی که همراه با have ساخته می‌شوند آشنا می‌شویم و با ذکر مثال‌ها و توضیح به کاربردهای می‌پردازیم. برای مطالعه در این باره کلیک کنید.

افعال وجهی + have

modals + have

فعل‌های وجهی همراه با افعال اصلی می‌آیند و برای بیان توانایی‌ها، الزامات، احتمالات، تقاضاها، پیشنهادها، توصیه‌ها، پیش‌بینی‌‌ها، حدس‌ها و ... استفاده می‌شوند. فعل‌های وجهی از نظر شخص صرف نمی‌شوند و همیشه به یک صورت به کار می‌روند. این فعل‌ها بر خلاف فعل‌های اصلی برای سوالی شدن و منفی شدن نیازی به do و does ندارند. فعل‌های وجهی عبارتند از: can, could, may, might, must, shall, should, will, would. در این بخش ابتدا با چند جمله که با افعال وجهی و have ساخته می‌شود آشنا می‌شویم و در ادامه به کاربردها می‌پردازیم:

شکل سوم فعل have فعل وجهی فاعل
by now arrived have will They
the film seen have might You
late been have would Jack and Jill

از این نوع ساختار برای نشان دادن احتمال وقوع چیزی در گذشته استفاده می‌کنیم.

We were very worried. Someone might have taken the car.

ما خیلی نگران بودیم. یک نفر ممکن بود ماشین را دزدیده باشد.

مثال زیر نشان می‌دهد که وقوع کاری (دزدیده شدن ماشین) در گذشته ممکن بوده است اما در حقیقت این عمل به وقوع نپیوسته است.

برای نشان دادن احتمال وقوع چیزی در زمان حال نیز از این ساختار استفاده می‌کنیم:

It is nearly eight o’clock. They will have arrived by now.

ساعت تقریبا هشت است. آنها می‌بایست تا الان می‌رسیدند.

برای نشان دادن احتمال وقوع چیزی در زمانی در گذشته نیز از این ساختار استفاده می‌کنیم:

You should have helped her when she asked.

وقتی از تو خواهش کرد باید کمکش می‌کردی.

They might have got lost. Nobody knows where they are.

احتمال داشت آنها گم شده باشند. هیچکس از جای آنها اطلاع ندارد.

تفاوت‌های could have, might have, will have

این سه فعل وجهی همراه با have تفاوت‌های معنایی دارند. در جدول زیر این تفاوت‌ها آمده است:

فعل وجهی + have کاربرد
could have برای نشان دادن امکان وقوع چیزی در گذشته
might have برای نشان دادن احتمال وقوع چیزی در گذشته
will have برای نشان دادن حتمی بودن وقوع چیزی در آینده

It’s ten o’clock. They could have arrived now.

ساعت ده است. آنها می‌توانستند تا الان برسند. (امکان)

We were very worried. Someone might have taken the car.

ما خیلی نگران بودیم. یک نفر احتمال داشت ماشین ما را بدزدد. (احتمال)

It is nearly eight o’clock. They will have arrived by now.

ساعت تقریبا هشت است. آنها می‌بایست تا الان می‌رسیدند. (اطمینان)

بخش قبل
افعال وجهی + have در زبان انگلیسی
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان