سایر حروف اضافه مهم در زبان انگلیسی

سایر حروف اضافه مهم در زبان انگلیسی

Other Important Prepositions


علاوه بر حروف اضافه مکان و زمان که در درس‌های قبل بررسی شدند در این بخش با دسته‌ای دیگر از حروف اضافه حائز اهمیت و کاربردهایشان در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

سایر حروف اضافه مهم

Other Important Prepositions

علاوه بر حروف اضافه مکان و زمان که در بخش‌های مخصوص به خود بررسی شدند در این بخش با دسته‌ای دیگر از حروف اضافه حائز اهمیت و کاربردهایشان در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

حرف اضافه with

حرف اضافه with به معنای "با، همراه با" در کاربردهای زیر استفاده می‌شود:
1.وقتی می‌خواهیم نشان دهیم فردی همراه با فرد یا افراد دیگری است.

with my parents, with a friend

با والدینم، همراه با یک دوست

2. برای نشان دادن اینکه یک فرد یا چیز چه چیزی به همراه دارد یا دارای چه ویژگی‌های ظاهری است.

a woman with red hair

زنی با موی قرمز

3. برای بیان اینکه کاری با چه ابزار یا وسیله‌ای انجام می‌گیرد.

Cut it with a knife.

با چاقو آن را ببرید.

حرف اضافه by

اولین کاربرد حرف اضافه by نشان دادن خالق یا آفریننده یک اثر است، یکی دیگر از کاربردهای آن معمولا در جملات مجهول است که فاعل جمله را با by به علاوه عبارت اسمی نشان می‌دهد.

a book by Mark Twain

کتابی اثر مارک تواین

برای نشان دادن درصد نزول یا صعود چیزی از by استفاده می‌کنیم.

Prices have risen by 10 percent.

قیمت‌ها تا 10 درصد افزایش یافته‌اند.

برای نشان دادن رفتن از جایی به جای دیگر با وسایل نقلیه از حرف اضافه by استفاده می‌کنیم.

by car, by bus

با ماشین، با اتوبوس

حرف اضافه about

برای صحبت کردن درباره موضوع خاصی از حرف اضافه about به معنای "درباره" استفاده می‌کنیم.

We were talking about you.

ما داشتیم درباره تو صحبت می‌کردیم.

حرف اضافه at

برای صحبت کردن درباره سن کسی از at استفاده می‌کنیم.

She learned Russian at 45.

او در 45 سالگی زبان روسی یاد گرفت.

حرف اضافه for

از حرف اضافه for برای نشان دادن هدف و منظور از کاری استفاده می‌شود.

flowers for Jane

گل‌هایی برای "جین"

حرف اضافه from

از حرف اضافه from برای نشان دادن اینکه چیزی از طرف شخصی رسیده استفاده می‌شود.

a present from Jane

هدیه‌ای از طرف "جین"

حرف اضافه of

از مهم‌ترین کاربردهای حرف اضافه of نشان دادن مالکیت است. مالکیت در فارسی با "-ِ" یا "ی" نشان داده می‌شود.

a page of the book

یک صفحه کتاب

حرف اضافه on

برای اشاره به انواع سفر کردن (مثلا پیاده، با اسب و ...) از حرف اضافه on استفاده می‌کنیم.

on foot, on horseback

(با پای) پیاده، با اسب

بخش قبل
سایر حروف اضافه مهم در زبان انگلیسی
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان