حروف اضافه در زبان انگلیسی

حروف اضافه در زبان انگلیسی

Prepositions


حروف اضافه بخش مهمی از گرامر زبان انگلیسی هستند. در این درس به طور کلی به بررسی انواع حروف اضافه و جایگاهشان در جملات و نقش دستوری آنها می‌پردازیم.

حروف اضافه

Prepositions

حروف اضافه یا Prepositions در زبان انگلیسی، کلمات کوتاهی هستند که معمولا پیش از اسم‌ها می‌آیند. حروف اضافه رابطه بخش‌های مختلف جمله با هم را نشان می‌دهند. عموما حرف اضافه با اسم یا با ضمیر می‌آید. در ادامه با ساختارها، انواع و کاربردهایشان آشنا می‌شویم.

جایگاه حروف اضافه در جمله

حروف اضافه همیشه قبل از اسم یا ضمیر می‌آیند و رابطه آن اسم یا ضمیر را با بخش‌های قبلی جمله مشخص می‌کنند. به عنوان نمونه به چند مثال حرف اضافه در جایگاه‌های مختلف توجه کنید:

 • بین دو اسم: A cup of tea
 • بین دو ضمیر: He gave it to me
 • بین یک اسم و ضمیر: Mary and you
 • بین یک فعل و اسم: I saw him before coming
 • بین یک صفت و اسم: He is bad at math
 • بین یک قید و اسم: He behaves badly towards his wife
 • بین یک فعل و ضمیر: Come to me and sit down

توجه

توجه کنید که وقتی قبل از فعل حرف اضافه to بیاید، to در آنجا نقش نشانه مصدری دارد و حرف اضافه محسوب نمی‌شود.

I prefer to read in the library.

من ترجیح می‌دهم در کتابخانه مطالعه کنم.

قوانین حروف اضافه

دو قانون مهم در به کارگیری حروف اضافه وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. چون حروف اضافه برای فارسی زبان‌ها کمی پیچیده هستند باید با تکرار و تمرین نحوه کارکرد آنها را یاد گرفت. باید توجه داشت که اغلب نمی‌توان حروف اضافه را مستقیما ترجمه کرد.
قانون اول این است که برخی افعال یا اسامی بدون حرف اضافه مختص خود معنا نمی‌دهند یا با حروف اضافه خاص معنا و ارتباط خاصی را با اسم دیگری به خود می‌گیرند. بیشتر حروف اضافه می‌توانند جایگزین هم شوند اما تا حدودی مفهوم‌های خاص خود را دارند.
قانون دوم این است که حروف اضافه باید همراه با اسم بیایند و نمی‌شود تنهایی در جمله حاضر شوند.

انواع حرف اضافه از نظر کاربرد

حروف اضافه از نظر کاربرد به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند: حروف اضافه زمان (time prepositions)، حروف اضافه مکان (place prepositions) و سایر حروف اضافه (other prepositions). حروف اضافه زمان، توضیح و رابطه زمانی دو اسم را می‌رساند، مثلا before, after, during, until. حروف اضافه مکان، درباره جایگاه و موقعیت اسم توضیح می‌دهد مثلا around, between, against. برخی حروف اضافه مکان هم جهت یک اسم را مشخص می‌کند مثلا across, up, down. سایر حروف اضافه هم حالت، یا چگونگی وقوع چیزی را مشخص می‌کند، مثلا like, by, with.

انواع حروف اضافه از نظر ساختار

حروف اضافه از نظر ساختار به سه صورت هستند، یا یک کلمه هستند مثلا، at, on, to و ... یا به صورت مرکب (compound preposition) هستند، مثلا instead of، on top of یا به صورت عبارت حرف اضافه‌ای می‌آیند، مثلا to London, in the closet.

حرف اضافه در نقش قید

بعضی از حرف اضافه‌ها می‌توانند هم در نقش حرف اضافه و هم قید بیایند. اگر بعد از حرف اضافه یک اسم یا ضمیر باشد در نقش حرف اضافه است. اگر بعد از آن چیزی نیامده باشد حرف اضافه در نقش قید است.

My school bus just went past.

اتوبوس مدرسه من همین الان رد شد و رفت.

در این مثال، واژه past نقش قید دارد.

My brother just drove past us.

برادرم همین الان با ماشین از کنار ما گذشت و رفت.

در این مثال، واژه past نقش حرف اضافه دارد.

حروف اضافه در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
 • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
 • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
 • گرامر و لغت دانی
 • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان