ضمایر متقابل در زبان انگلیسی

ضمایر متقابل در زبان انگلیسی

Reciprocal Pronoun


ضمایر متقابل یا دوسویه در زبان انگلیسی each other و one another هستند. این ضمایر مفهوم عمل متقابل را می‌رسانند. در این بخش با این نوع ضمیر بیشتر آشنا می‌شوید.

ضمایر متقابل

Reciprocal Pronouns

ضمایر each other و one another (همدیگر و یکدیگر) ضمایر متقابل یا دوسویه یا Reciprocal Pronouns نامیده می‌شوند. از این ضمایر در زبان انگلیسی زمانی استفاده می‌شود که فاعل جمله جمع باشد و فعل جمله مفهوم انجام عمل متقابل را بدهد.
در اصل each other برای اشاره به دو نفر و one another برای بیشتر از دو نفر به کار می‌رود، اما این تمایز در انگلیسی مدرن کم کم دارد از بین می‌رود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Peter and Mary helped one another . = Peter helped Mary and Mary helped Peter .

"پیتر" و "ماری" به یکدیگر کمک کردند.

They didn’t look at each other . = He didn't look at her and she didn't look at him .

آنها به همدیگر نگاه نمی‌کردند.

ما می‌توانیم به این ضمایر شکل ملکی هم بدهیم (each other's و one another's) و از آن به عنوان ضمیر ملکی هم استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

We often stayed in one another’s houses .

ما اغلب در خانه‌های یکدیگر می‌ماندیم.

توجه

توجه داشته باشید که ما هیچوقت از ضمایر متقابل به عنوان فاعل جمله استفاده نمی‌کنیم.

بخش قبل
ضمایر متقابل در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان