ضمایر نامعین در زبان انگلیسی

ضمایر نامعین در زبان انگلیسی

Indefinite Pronouns


ضمایر نامعین در زبان انگلیسی برای صحبت کردن درباره چیز یا فردی نامشخص یا در مورد موضوعی عمومی بدون توجه به فرد یا چیزی خاص به کار می‌رود.

ضمایر نامعین

Indefinite Pronouns

ضمایر نامعین یا Indefinite Pronouns در زبان انگلیسی زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که بخواهیم درباره چیز یا فردی نامشخص و مبهم صحبت کنیم یا اینکه در مورد موضوعی عمومی بدون توجه به فرد یا چیزی خاص صحبت کنیم. در جدول زیر ابتدا با این ضمایر آشنا می‌شویم:

نکته

از ضمایری که آخرشان body- یا one- دارد برای اشاره به افراد و ضمایری که آخرشان thing- دارد برای اشاره به اشیا استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Everybody enjoyed the concert .

همه از کنسرت لذت بردند.

I opened the door but there was no one at home .

من در را باز کردم اما هیچ کس خانه نبود.

Everything is beautiful in this village .

همه چیز در این روستا زیبا است.

ما بعد از ضمایر نامعین از فعل مفرد استفاده می‌کنیم. در فارسی این ضمایر گاهی با فعل مفرد و گاهی با فعل جمع ترجمه می‌شوند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Everybody loves Sally .

همه عاشق "سالی" هستند.

Everything was ready for the party .

همه چیز برای مهمانی آماده بود.

وقتی ضمیری به یک ضمیر نامعین برگردد، معمولا از ضمیر جمع استفاده می‌شود. به مثال زیر توجه کنید:

Everybody enjoyed the concert . " They " stood up and clapped .

همه از کنسرت لذت بردند. آنها ایستادند و کف زدند.

این ضمایر را می‌توان با اضافه کردن s' به ضمایر ملکی نامعین تبدیل کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

They were staying in somebody’s house .

آنها در خانه کسی اقامت داشتند.

Is this anybody’s coat ?

آیا این پالتوی کسی است؟

ما از ضمایر نامعینی که با -no شروع می شوند به عنوان فاعل جملات منفی استفاده می‌کنیم. دقت کنید که ضمایر نامعینی که با -any شروع می‌شوند در جملات منفی کاربرد ندارند. اما در زبان فارسی، برعکس انگلیسی، ضمایر نامعین با جملات منفی می‌آیند: مثلا، "هیچکس نیامد".

Anybody didn’t come . (نادرست)

این مثال به این دلیل اشتباه است که در جمله منفی از ضمیر anybody استفاده شده است.

Nobody came . (درست)

هیچکس نیامد.

فعل جملاتی که در آن ضمایر نامعینی که با -no شروع می‌شوند باید مثبت باشد. به عبارت دیگر، چنین جمله‌ای به وسیله ضمیر نامعین منفی شده است و دیگر نیازی به عنصر منفی‌کننده دیگری در جمله وجود ندارد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Nobody came .

هیچکس نیامد.

Nothing happened .

هیچ اتفاقی نیفتاد.

نکته

وقتی بخواهیم علاوه بر افراد یا اشیای ذکر شده به چیزها یا افراد دیگری هم اشاره کنیم به انتهای ضمایر نامعین واژه else را اضافه می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

If Michael can’t come we’ll ask somebody else .

اگر "مایکل" نمی‌تواند بیاید از کس دیگری خواهش خواهیم کرد.

So that's eggs , peas and chips . Do you want anything else ?

خب این هم از تخم مرغ، نخود فرنگی و چیپس. چیز دیگری هم لازم داری؟

بخش قبل
ضمایر نامعین در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان