ضمایر پرسشی

ضمایر پرسشی

Interrogative Pronoun


ضمیرهای پرسشی برای سوال کردن به کار برده می‌شوند. در زبان انگلیسی، ضمایر پرسشی what, which, who, whom و whose هستند که در اینجا با هر کدام از آنها آشنا می‌شوید.

ضمایر پرسشی

Interrogative Pronouns

در زبان انگلیسی وقتی ضمایر موصولی what, which, who, whom و whose در ابتدای جملات پرسشی یا جملات پرسشی غیرمستقیم بیایند، ضمیر پرسشی (interrogative pronouns) خوانده می‌شوند. ضمیرهای پرسشی همانطور که از اسم‌شان مشخص است برای سوال کردن به کار برده می‌شوند.

توجه

توجه کنید که سایر کلمات پرسشی مثل when, where, how ضمیر محسوب نمی‌شوند و قید هستند.

ضمیر پرسشی who

از ضمیر پرسشی who به معنای (چه کسی، کی) برای سوال پرسیدن درباره افراد استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Who lives here?

کی اینجا زندگی می‌کند؟

Who did you see?

چه کسی را دیدی؟

ضمیر پرسشی whose

از ضمیر پرسشی whose (برای کی، مال چه کسی) برای سوال کردن درباره مالکیت چیزی که برای ما مشخص نیست استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Whose coat is this? [یا] Whose is this coat?

این پالتو مال کیست؟

ضمیر پرسشی what

از ضمیر پرسشی what (چی، چه چیز) برای سوال کردن درباره چیزی استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

What is that?

آن چیست؟

What do you want?

چه می‌خواهی؟

ضمیر پرسشی which

از ضمیر پرسشی which (کدام یک) برای سوال کردن از یک نفر درباره اینکه کدام چیز را انتخاب می‌کند، استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I’ve got two books. Which do you want?

من دو تا کتاب دارم. کدام یک را می‌خواهی؟

نکته

ضمیر واژه‌ای است که جایگزین اسم می‌شود، اما می‌توانیم از ضمایر What و which همراه با اسم هم استفاده کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

What newspaper do you read?

چه روزنامه‌ای می‌خوانی؟

Which book do you want?

کدام کتاب را می‌خواهی؟

سوالات پرسشی با حرف اضافه

جملات پرسشی که در انتهای آن حرف اضافه بیاید، در انگلیسی (به خصوص انگلیسی آمریکایی) بسیار پرکاربرد است. گاهی اوقات بعد از what, which و who از حروف اضافه در انتهای جملات پرسشی استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Who does this book belong to?

این کتاب متعلق به چه کسی است؟

Which university did you go to?

به کدام دانشگاه رفتی؟

What are you looking for?

دنبال چه چیزی می‌گردی؟

بخش قبل
ضمایر پرسشی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان