قیدهای تاریخ و زمان در زبان انگلیسی

قیدهای تاریخ و زمان در زبان انگلیسی

Time and Dates


در این بخش درباره قیدها و حروف اضافه قیدسازی که برای نوشتن تاریخ وقوع چیزی استفاده می‌شوند صحبت شده است. برای آشنایی با این حروف اضافه و قیود کلیک کنید.

قیدهای تاریخ و زمان

Time and Dates

قید در زبان انگلیسی حالت و کیفیت فعل را نشان می‌دهد. قید زمان قیدی است که برای نشان دادن اینکه عملی "چه وقت" اتفاق افتاده استفاده می‌شود. برای ساختن قیدهای تاریخ و زمان از حروف اضافه خاصی استفاده می‌کنیم، مثلا at و in و on و ... که در ادامه با آنها بیشتر آشنا می‌شویم.

حرف اضافه at

در سه جا از حرف اضافه at برای بیان ساعت و زمان و تاریخ چیزی استفاده می‌کنیم:
1. قبل از ساعت
دقت کنید که ما در فارسی نمی‌گوییم (در ساعت ...) و این حرف اضافه را ترجمه نمی‌کنیم.

at seven o’clock - at nine thirty - at fifteen hundred hours

ساعت هفت - ساعت نه و نیم - ساعت پانزده

2. قبل از زمان وعده‌های غذایی

at breakfast - at lunchtime - at teatime

هنگام صبحانه - هنگام وقت نهار - هنگام عصرانه

3. قبل از این عبارت‌ها:
at night
at the weekend
at Easter
at Christmas

حرف اضافه in

در چهار جا از حرف اضافه in برای بیان ساعت و زمان و تاریخ چیزی استفاده می‌کنیم:
1. قبل از فصول سال

in spring/summer/autumn/winter

در بهار/ تابستان/ پاییز/ زمستان

in the spring /summer/autumn/winter

در بهار/ تابستان/ پاییز/ زمستان

2. قبل از سال‌ها و قرن‌ها

in 2009 -in 1998 - in the twentieth century

در سال 2009 - در سال 1998 - در قرن بیستم

3. قبل از ماه‌های سال

in January/February/March etc.

در ژانویه/ فوریه/ مارس و غیره

4. قبل از قسمت‌های مختلف روز

in the morning - in the afternoon - in the evening

(در) صبح - بعد از ظهر - غروب

حرف اضافه on

در دو جا از حرف اضافه on برای بیان ساعت و زمان و تاریخ چیزی استفاده می‌کنیم:
1. قبل از روزهای هفته و مناسبت‌ها

on Monday/Tuesday/Wednesday etc - on Christmas day - on my birthday.

(در) دوشنبه/ سه شنبه/ چهارشنبه و غیره - در روز کریسمس - در روز تولدم.

2. قبل از تاریخ

on the thirty first of July - on June 15th

در سی و یکم ژوئیه - در پانزدهم ژوئن

نکته

وقتی می‌خواهیم درباره "تمام طول شب" صحبت کنیم از قید at night استفاده می‌کنیم.

When there is no moon it is very dark at night.

وقتی ماه نیست شب‌ها خیلی تاریک است.

He sleeps during the day and works at night.

او در طول روز می‌خوابد و شب‌ها کار می‌کند.

وقتی می‌خواهیم درباره "مدت کوتاهی در شب" صحبت کنیم از قید in the night استفاده می‌کنیم.

He woke up twice in the night.

او دو بار در (طول) شب بیدار شد.

I heard a funny noise in the night.

من شب صدای عجیبی شنیدم.

قید ago

ما با زمان گذشته ساده از قید ago استفاده می‌کنیم تا نشان دهیم که عملی چه مدت قبل انجام شده است.

I saw Jim about three weeks ago.

من سه هفته پیش "جیم" را دیدم.

We arrived a few minutes ago.

ما چند دقیقه پیش رسیدیم.

ما می‌توانیم چندین قید زمان را پشت سر هم بیاوریم.

We will meet next week at six o’clock on Monday.

ما هفته آینده ساعت شش روز دوشنبه همدیگر را ملاقات خواهیم کرد.

It happened last week at seven o’clock on Monday night.

هفته گذشته ساعت 7 دوشنبه شب آن اتفاق افتاد.

بخش قبل
قیدهای تاریخ و زمان در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان