ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی

Reflective Pronouns


وقتی در زبان انگلیسی فاعل و مفعول جمله یک شخص باشد، از ضمیر انعکاسی به عنوان مفعول استفاده می‌کنیم. در این بخش می‌توانید با این ضمایر آشنا شوید.

ضمایر انعکاسی

Reflective Pronouns

ضمیر انعکاسی یا reflective pronoun در زبان انگلیسی ضمیری است که معمولا هنگام یکسان بودن فاعل و مفعول جمله، به عنوان مفعول جمله به کار می‌رود. این ضمایر در زبان فارسی به صورت شکل صرف شده از واژه “خود” نوشته می‌شوند. در جدول زیر با این ضمایر آشنا می‌شویم:

ضمیر انعکاسی انگلیسی فارسی
اول شخص مفرد myself خودم
دوم شخص مفرد yourself خودت
سوم شخص مفرد himself / herself / itself خودش
اول شخص جمع ourselves خودمان
دوم شخص جمع yourselves خودتان
سوم شخص جمع themselves خودشان

کاربردهای ضمایر انعکاسی

1. وقتی فاعل و مفعول یک فعل یکسان باشد، ضمیر انعکاسی می‌تواند به عنوان "مفعول اول یا مستقیم" به کار رود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I am teaching myself to play the piano .

من دارم به خودم پیانو یاد می‌دهم.

Be careful with that knife . You might cut yourself .

مراقب آن چاقو باش. ممکن است خودت را ببری.

ما می‌توانیم با بسیاری از افعال گذرا از ضمیر انعکاسی استفاده کنیم؛ در جدول زیر با چند تا از پرکاربردترین این نوع افعال آشنا می‌شویم.

نکته

برخی افعال وقتی با ضمیر انعکاسی همراه می‌شوند معنایشان اندکی دچار تغییر می‌شود، مثلا افعال find, see, help, behave, apply, content و ... توجه کنید که در فارسی این افعال را همیشه نمی‌توان به صورت انعکاسی ترجمه و کاملا باید از فعلی دیگر برای ترجمه استفاده کرد. برای مثال فعل help معنی "کمک کردن" می‌دهد، اما help oneself به معنی به خود کمک کردن نیست، بلکه معنای "پذیرایی کردن" و "میل کردن" می‌دهد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Would you like to help yourself to another drink ? = Would you like to take another drink .

یک نوشیدنی دیگر میل دارید؟

I wish the children would behave themselves . = I wish the children would behave well .

ای کاش بچه‌ها خوب رفتار کنند. [رفتار خوبی داشته باشند.]

فعل behave oneself لزوما در فارسی به صورت انعکاسی ترجمه نمی‌شود و از فعل "مودب بودن" یا "خوش‌رفتار بودن" می‌توان استفاده کرد.

I saw myself as a famous actor . = I imagined that I was a famous actor .

من خود را هنرپیشه مشهوری تصور می‌کردم.

توجه

ما در حالت عادی، با افعالی که بیانگر کاری هستند که خود فرد انجام می‌دهد، مثلا شستن، لباس پوشیدن و اصلاح کردن و ... (... wash, dress, shave) از ضمایر انعکاسی استفاده نمی‌کنیم. در صورتی از ضمایر انعکاسی استفاده می‌کنیم که بخواهیم تاکید روی انجام شدن کار داشته باشیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

He washed in cold water . (He washed himself in cold water : اشتباه)

او با آب سرد حمام کرد.

He always shaved before going out in the morning . (He always shaved himself before going out in the morning . : اشتباه)

او همیشه صبح‌ها قبل از بیرون رفتن از خانه اصلاح می‌کند.

He dressed himself in spite of his injuries . (برای تاکید)

او علیرغم جراحاتش خودش لباس پوشید.

2. وقتی فاعل و مفعول یک فعل یکسان باشد، ضمیر انعکاسی می‌تواند به عنوان "مفعول دوم یا غیر مستقیم" به کار رود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

We’ve brought ourselves something to eat .

ما برای خودمان چیزی برای خوردن خریدیم.

Would you like to pour yourself a drink ?

دوست دارید یک نوشیدنی دیگر برای خودتان بریزید؟

3. وقتی فعل جمله با حرف اضافه‌ای آمده باشد، از ضمیر انعکاسی می‌توان بعد از حرف اضافه و به عنوان متمم استفاده کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

They had to cook for themselves .

آنها مجبور شدند برای خودشان غذایی بپزنند.

He was feeling very sorry for himself .

او خیلی برای خودش متاسف بود.

توجه کنید

توجه کنید که بعد از حروف اضافه مکان از ضمیر شخصی استفاده می‌کنیم نه از ضمیر انعکاسی. بعد از حرف اضافه‌هایی مثل with (به معنای همراه با) نیز ضمیر شخصی استفاده می‌شود نه ضمیر انعکاسی. به مثال‌های زیر توجه کنید:

He had a suitcase beside " him ".

او در کنار خود یک چمدان داشت.

She had a few dollars with " her ".

او همراه خود چند دلار داشت.

4. وقتی می‌خواهیم نشان دهیم که کسی کاری را به تنهایی یا بدون کمک کسی انجام داده بعد از حرف اضافه by ضمیر انعکاسی می‌آوریم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I prepared the whole meal by myself .

من تمام غذا را خودم تنهایی درست کردم.

He lived by himself in an enormous house .

او در آن خانه بسیار بزرگ تنهایی زندگی می‌کرد.

5. برای تاکید کردن بر فرد یا چیز خاصی از ضمیر انعکاسی استفاده می‌کنیم، مخصوصا وقتی راجع به فردی مشهور صحبت می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Mary herself has made this cake .

"ماری" خودش این کیک را درست کرده است.

Elvis Presley himself sang the final song .

خود "الویس پریسلی" آهنگ آخر را خواند.

نکته

معمولا وقتی می‌خواهیم به انجام شدن کار توسط خود فاعل تاکید کنیم در انتهای آن عبارت از ضمیر انعکاسی استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I baked the bread myself .

من خودم نان را پختم.

She mended the car herself .

او خودش ماشین را تعمیر کرد.

بخش قبل
ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان