ضمایر اشاره در زبان آلمانی

ضمایر اشاره در زبان آلمانی

Demonstrativpronomen


برای متمایز کردن یک اسم و یا جلوگیری از تکرار آن از ضمایر اشاره استفاده می‌شود. در این بخش با انواع و کارکردهای آن آشنا خواهیم شد.

ضمایر اشاره

Demonstrativpronomen

از ضمایر اشاره (Demonstrativpronomen) در زبان آلمانی همانطور که از نامشان پیداست برای اشاره به چیزها استفاده می‌شود. در این درس با انواع ضمایر اشاره، کاربردها و ساختار گرامری آن‌ها آشنا خواهیم شد.

کاربردهای ضمایر اشاره

1. با استفاده از ضمایر اشاره dieser (این یکی) یا jener (آن یکی) ما می‌توانیم به یک چیز خاص در یک مجموعه از چیزها اشاره کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

Welches Auto möchten Sie kaufen, dieses oder jenes?

کدام یک از ماشین‌ها را میخواهی بخری، این یکی یا آن یکی؟

در این مثال از ضمایر اشاره "dieses" و "jenes" به‌جای واژه "Auto" (ماشین) استفاده شده‌است.

Welches Kleid soll ich anziehen? – Dieses.

من باید کدام لباس را بپوشم؟ - این یکی.

در این مثال از ضمیر اشاره "dieses" به‌جای واژه "Kleid" (لباس) استفاده شده‌است.

نکته

در زبان محاوره ای به ندرت از jenes استفاده می شود. به جای آن معمولا از der/die/das da یا der/die/das dort استفاده می شود. به مثال زیر توجه کنید:

Möchten Sie diese Schuhe anprobieren? – Nein, lieber "die dort".

دوست دارید این کفش را امتحان کنید؟ - نه، من آن یکی را ترجیح می‌دهم.

از ضمیر اشاره "die" به‌جای واژه "Schuhe" (کفش) استفاده شده‌است.

2. زمانی که بخواهیم به طور خاص به چیزی یا کسی در جمعی اشاره کنیم از ضمایر der/die/das یا در مواردی derjenige (کسی که) و derselbe (همان که) استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Derjenige, der das Rätsel zuerst löst, bekommt einen Preis.

کسی که اول معما را حل کند، یک جایزه می‌گیرد.

ضمیر اشاره "Derjenige" به‌عنوان فاعل نکره جمله ظاهر شده‌است.

Hat sie einen neuen Freund? – Nein, es ist derselbe wie neulich.

آیا او یک دوست جدید دارد؟ - نه، او همان فرد دفعه قبلی است. [همان کسی است که قبلا هم بود.]

از ضمیر اشاره "derselbe" به‌جای واژه "Freund" استفاده شده‌است.

صرف ضمایر اشاره

ضمایر اشاره در زبان آلمانی بسته به اسمی که به جای آن قرار می‌گیرند یا به آن نسبت داده می‌شوند تغییر می‌کنند. این تغییرات معمولا به شکل اضافه‌شدن پسوند به ضمایر است. جدول زیر نحوه صرف ضمیر اشاره dieser را در حالت های متفاوت نشان می‌دهد:

مذکر مونث خنثی جمع
فاعلی dieser diese dieses diese
مالکی dieses dieser dieses dieser
داتیو diesem dieser diesem diesen
آکوزاتیو diesen diese dieses diese

دو ضمیر derjenige و derselbe دقیقا مشابه هم برای تمامی حالت‌ها صرف می‌شوند. جدول زیر نحوه صرف derjenige در حالت‌های مختلف را نشان می‌دهد:

مذکر مونث خنثی جمع
فاعلی derjenige diejenige dasjenige diejenigen
مالکی desjenigen derjenigen desjenigen derjenigen
داتیو demjenigen derjenigen demjenigen denjenigen
آکوزاتیو denjenigen diejenige dasjenige diejenigen
بخش قبل
ضمایر اشاره در زبان آلمانی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری آلمانی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان