ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی

ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی

Reflexivpronomen


در این بخش با ساختار و کاربردهای ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی آشنا خواهیم شد.

ضمایر انعکاسی

Reflexivpronomen

از ضمایر انعکاسی معمولا برای اشاره دوباره به فاعل جمله (به عنوان مفعول) استفاده می‌شود. البته در زبان آلمانی این ضمایر کاربردهای وسیع‌تری دارند. در این درس با کاربرد ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی و ساختار گرامری آن‌ها آشنا خواهیم شد.

معرفی ضمایر انعکاسی

همانطور که گفته شد، ضمایر انعکاسی در کاربرد اصلی برای اشاره به فاعل جمله در نقش مفعول استفاده می‌شوند. چون در زبان آلمانی دو نوع نقش مفعولی (آکوزاتیو و داتیو) داریم، پس برای هر حالت مفعولی هم ضمایر انعکاسی متفاوتی داریم. جدول زیر انواع ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی و معادل فارسی آن‌ها را نشان می‌دهد:

مفعولی مستقیم مفعولی غیر مستقیم معادل فارسی
اول شخص مفرد mich mir خودم
دوم شخص مفرد dich dir خودت
سوم شخص مفرد مذکر/مونث/خنثی sich sich خودش
اول شخص جمع uns uns خودمان
دوم شخص جمع euch euch خودتان
سوم شخص جمع sich sich خودشان

کاربردهای ضمایر انعکاسی

کاربردهای ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی عبارتند از:
1. برای اشاره فاعل جمله به عنوان مفعول، در صورتیکه فاعل و مفعول جمله یکی باشند. در این حالت بسته به ساختار جمله، ضمیر انعکاسی می‌تواند مستقیم (آکوزاتیو) یا غیر مستقیم (داتیو) باشد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Ich sehe mich im Spiegel.

من خودم را در آینه می‌بینم.

از ضمیر "mich" در کنار فعل "sehen" (دیدن) به‌عنوان مفعول مستقیم استفاده شده‌است.

Ich putze mir die Zähne.

من دندان های خودم را مسواک می‌زنم.

از ضمیر "mir" در کنار فعل "putzen" (تمیز کردن) به‌عنوان مفعول غیرمستقیم استفاده شده‌است.

2. به عنوان مفعول متقابل (به معنای همدیگر، یکدیگر، دیگری). به مثال زیر توجه کنید:

Wir sehen uns.

ما همدیگر را می‌بینیم.

3. در کنار افعال انعکاسی. در این صورت ضمیر انعکاسی به تنهایی معنایی ندارد و به همراه فعل یک معنای جدید می‌سازد (برای اطلاعات بیشتر به بخش افعال انعکاسی مراجعه کنید). به مثال زیر توجه کنید:

Ich verlasse mich auf dich.

من به تو اعتماد می‌کنم. (اشتباه: من خودم را به تو اعتماد می‌کنم.)

فعل "sich verlassen" (اعتماد کردن) یک فعل انعکاسی است و باید به‌همراه یک ضمیر انعکاسی به‌کار برده شود.

بخش قبل
ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری آلمانی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان