ضمایر ملکی در زبان آلمانی

ضمایر ملکی در زبان آلمانی

Possessivpronomen


از ضمیر ملکی در زبان آلمانی برای نشان‌دادن رابطه مالکیت استفاده می‌شود. در این بخش با انواع و کاربردهای آن آشنا خواهیم شد.

ضمایر ملکی

Possessivpronomen

از ضمایر ملکی (Possessivpronomen) در زبان آلمانی برای نشان‌دادن رابطه مالکیت بین دو اسم استفاده می‌شود. زبان آلمانی دو نوع ضمیر ملکی متفاوت دارد:

  1. ضمایر ملکی وابسته
  2. ضمایر ملکی مستقل

ضمایر ملکی وابسته در واقع ساختاری مشابه صفات دارند. آنها در کنار یک اسم قرار می‌گیرند و مالک آن اسم را نشان می‌دهند. به مثال زیر توجه کنید:

Das ist mein Koffer.

این چمدان من است.

در جمله بالا ضمیر ملکی وابسته "mein" مالکیت من بر "Koffer" (چمدان) را نشان می‌دهد.

اما ضمایر ملکی مستقل کاملا مشابه یک ضمیر عمل می‌کنند. آنها به جای یک اسم می‌نشینند و به مالک آن اشاره می‌کنند. به مثال زیر توجه کنید:

Wem gehört der Koffer? – Das ist meiner.

این چمدان متعلق به کیست؟ - آن مال من است.

در جمله بالا ضمیر ملکی مستقل "meiner" مالکیت من بر "Koffer" (چمدان) را نشان می‌دهد.

شکل عمومی ضمایر ملکی

ضمایر ملکی وابسته و مستقل شباهت زیادی به هم دارند. بیشتر تفاوت آن‌ها در نوع پسوندهایی است که در حالت‌های متفاوت می‌گیرند. توجه داشته باشید که ضمایر ملکی با توجه به خصوصیات مختلف اسمی که به آن نسبت داده می‌شوند، پسوند می‌گیرند. پس انتخاب یک ضمیر ملکی باید با توجه به خصوصیات اسمی که به آن نسبت داده می‌شود و اسمی که مالکیت آن را نشان می‌دهد باشد.

شکل ضمایر ملکی وابسته

جدول زیر ضمایر ملکی وابسته را در حالت فاعلی نشان می‌دهد:

ضمایر شخصی ضمیر مالکی وابسته مذکر/خنثی ضمیر مالکی وابسته مونث/جمع
اول شخص مفرد ich mein meine
دوم شخص مفرد du dein deine
سوم شخص مفرد مذکر er sein seine
سوم شخص مفرد مونث sie ihr ihre
سوم شخص مفرد خنثی es sein seine
اول شخص جمع wir unser unsere
دوم شخص جمع ihr euer eure
سوم شخص جمع sie ihr ihre

توجه داشته باشید که جدول بالا تنها مربوط به ضمایر ملکی وابسته در حالت فاعلی است و پسوند این ضمایر در حالت‌های مفعولی تا حدی متفاوت خواهد بود.

ساختار ضمایر ملکی مستقل

جدول زیر ضمایر ملکی مستقل را در حالت فاعلی نشان می‌دهد:

ضمیر ملکی مستقل مذکر ضمیر ملکی مستقل خنثی ضمیر ملکی مستقل مونث/جمع
اول شخص مفرد meiner meins meine
دوم شخص مفرد deiner deins deine
سوم شخص مفرد مذکر seiner seins seine
سوم شخص مفرد مونث ihrer ihr(e)s ihre
سوم شخص مفرد خنثی seiner seins seine
اول شخص جمع unserer unseres unsere
دوم شخص جمع eurer eures eure
سوم شخص جمع ihrer ihr(e)s ihre
بخش قبل
ضمایر ملکی در زبان آلمانی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری آلمانی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان