ضمایر نامعین در زبان آلمانی

ضمایر نامعین در زبان آلمانی

Indefinitpronomen


از ضمیر نامعین در زبان آلمانی برای اشاره به چیزی نامشخص و یا تعمیم‌دهی استفاده می‌شود. در این بخش با انواع و کارکردهای آن آشنا خواهیم شد.

ضمایر نامعین

Indefinitpronomen

ضمایر نامعین (Indefinitpronomen) در زبان آلمانی، ضمایری هستند که از آنها برای اشاره به فرد یا چیزی نامشخص استفاده می‌شود. از ضمایر نامعین معمولا برای اشاره عمومی به فرد یا چیزی که هویت یا نوع دقیق آن اهمیتی ندارد استفاده می‌شود.

انواع ضمایر نامعین آلمانی

در زبان آلمانی شش ضمیر نامعین بسیار پرکاربرد داریم که در جدول زیر با آنها آشنا می‌شوید:

ضمیر نامعین آلمانی معادل فارسی
etwas چیزی
nichts هیچ چیز
man کسی، آدم
jemand یک نفر، کسی
jeder هر کسی

نکته

ضمیر نامعین man در فارسی معادل دقیقی ندارد، در فارسی جملات ساخته شده با این ضمیر را می‌توان به چند روش ترجمه کرد. به مثال زیر توجه کنید:

Man kann kaum sein eigenes Wort hören.

آدم به سختی می‌تواند صدای خودش را بشنود / به سختی میتوان صدای خود را شنید.

این ضمیر نامعین همیشه به‌همراه فعل سوم شخص مفرد ظاهر می‌شود.

نکاتی در مورد استفاده از ضمایر نامعین

1. ضمایر etwas و nichts صرف نمی‌شوند (همیشه و در هر کاربردی به همین شکل استفاده می شوند). به مثال‌های زیر توجه کنید:

Hast du etwas gehört?

آیا چیزی شنیدی؟

"etwas" در این مثال در جایگاه مفعولی مستقیم است اما تغییری نکرده‌است.

2. ضمایر jemand و jeder با توجه به جایگاهی که در آن قرار می‌گیرند صرف می‌شوند (بسته به اینکه فاعل، مفعول یا ... باشند تغییر می‌کنند). به مثال‌های زیر توجه کنید:

Ich sollte jemanden anrufen, aber ich weiß nicht mehr, wen.

من باید با کسی تماس بگیرم، اما به یاد نمی‌آورم چه کسی.

ضمیر نامعین "jemand" در جایگاه مفعولی مستقیم ظاهر شده‌است.

Das kann doch jedem mal passieren.

این می‌تواند برای هر بار رخ بدهد.

ضمیر نامعین "jeder" در جایگاه مفعولی غیرمستقیم ظاهر شده‌است.

3. ضمایر نامعین jeder گذشته از صرف‌شدن با توجه به جایگاه بسته به جنسیت هم تغییر می‌کند (بسته به اینکه جای اسم با چه جنسیت و جایگاهی قرار می‌گیرد، تغییر می‌کند.) به مثال‌های زیر توجه کنید:

مذکر jeder

مونث - jede

خنثی - jedes

3. ضمیر نامعین man در حالت مفعولی غیر مستقیم (داتیو) به einem و در حالت مفعولی مستقیم (آکوزاتیو) به einen تبدیل می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

So etwas macht man nicht!

آدم چنین کاری انجام نمی‌دهد. / چنین کاری نباید انجام شود.

در اینجا ضمیر نامعین "man" در جایگاه فاعل جمله ظاهر شده و تغییر نمی‌کند.

Ihre Stimme geht einem unter die Haut.

صدای او زیر پوست آدم می‌رود / صدای او زیر پوست می‌رود. (مفعولی غیرمستقیم)

در اینجا ضمیر نامعین "einem" در جایگاه مفعول غیرمستقیم جمله ظاهر شده‌است.

Der Stress macht einen krank.

استرس آدم را مریض می‌کند / استرس مریض می‌کند. (مفعولی مستقیم)

در اینجا ضمیر نامعین "einen" در جایگاه مفعول مستقیم جمله ظاهر شده‌است.

جدول صرف ضمایر نامعین

همانطور که در بالا اشاره شد برخی ضمایر نامعین با توجه به شرایط استفاده در جمله تغییر می‌کنند. جدول زیر حالت‌های مختلف دو ضمیر jemand و man را نشان می‌دهد:

jemand man
فاعلی jemand man
داتیو jemandem einem
آکوزاتیو jemanden einen

همانطور که گفته شد ضمیر jeder بسته به جنسیت هم صرف می‌شود. جدول زیر حالت‌های صرف این ضمیر را نشان می‌دهد:

مذکر مونث خنثی
فاعلی jeder jede jedes
داتیو jedem jeder jedem
آکوزاتیو jeden jede jedes
بخش قبل
ضمایر نامعین در زبان آلمانی
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری آلمانی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان