افعال مودال (وجهی) در زبان آلمانی

افعال مودال (وجهی) در زبان آلمانی

Modalverben


افعال مودال یا وجهی در زبان آلمانی افعالی هستند که برای بیان وجه یک جمله مورد استفاده قرار می‌گیرند.

افعال مودال یا وجهی

Modalverben

افعال وجهی یا مودال دسته از افعال کمکی هستند که دیدگاه گوینده را در رابطه با حالت یا شرایط نشان می‌دهند. این افعال در زبان آلمانی دارای قواعد خاصی هستند به همین دلیل به صورت جداگانه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرند.
زبان آلمانی شش فعل مودال اصلی دارد:

  • können (توانستن)
  • mögen (خواستن، دوست داشتن)
  • dürfen (اجازه داشتن)
  • müssen (بایستن، اجبار داشتن)
  • sollen (بایستن، اجبار داشتن، ترجیح داشتن)
  • wollen (خواستن)

کاربرد افعال مودال

از افعال وجهی برای نشان دادن حالات یا شرایطی مانند، توانایی، اجبار، امکان، خواست یا علاقه استفاده می‌شود. بسته به نوع فعل مورد استفاده، مخاطب می‌تواند به این شرایط یا حالات اشاره کند. از افعال مودال تقریبا همیشه در کنار یک فعل اصلی دیگر استفاده می‌شود. البته پس از استفاده از فعل وجهی جایگاه فعل اصلی در جمله تغییر خواهد کرد. به مثال زیر توجه کنید:

Max will/darf/soll Automechaniker werden.

"ماکس" می‌خواهد/اجازه دارد/باید مکانیک خودرو شود.

جملاتی بدون فعل اصلی

در زبان محاوره‌ای، در کاربردهایی که به واسطه شناخت از جمله فعل اصلی کاملا قابل حدس زدن باشد، معمولا جمله بدون فعل اصلی گفته می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Kannst du Deutsch (sprechen)?

آیا می‌توانید آلمانی صحبت کنید؟

Willst du eine Pizza (essen)?

می‌خواهی یک پیتزا بخوری؟

Ich darf das (machen).

من اجازه دارم این کار را انجام دهم.

ساختار جملات با افعال مودال

همانطور که گفته شد استفاده از افعال مودال در جمله می‌تواند ساختار گرامری جمله و ترتیب قرارگیری واژگان را تغییر دهد. با توجه به متفاوت‌بودن نسبی این تغییرات در زمان‌های مختلف هر یک از این زمان‌ها را به صورت جداگانه بررسی می کنیم:

افعال مودال در زمان حال ساده

در زمان حال ساده، شکل صرف‌شده از فعل وجهی در جایگاه فعل اصلی (جایگاه دوم جمله) قرار می‌گیرد و مصدر فعل اصلی به انتهای جمله می‌رود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Er kann tanzen.

او می‌تواند برقصد.

Du musst schlafen.

تو باید بخوابی.

افعال مودال در زمان گذشته ساده

استفاده از افعال مودال در زمان گذشته ساده هم تا حد زیادی مشابه حال ساده است، با این تفاوت که این بار فعل مودال به صورت گذشته در جمله آورده خواهد شد (فعل اصلی همچنان مصدر است و انتهای جمله قرار می‌گیرد) به مثال‌های زیر توجه کنید:

Er konnte tanzen.

او می‌توانست برقصد.

Du musstest schlafen.

تو باید می‌خوابیدی.

افعال مودال در زمان حال کامل

در زمان حال کامل به علت وجود فعل کمکی (sein یا haben) فعل مودال در جایگاه دوم قرار نمی‌گیرد بلکه شکل مصدری آن به انتهای جمله منتقل می‌شود و بعد از فعل اصلی قرار می‌گیرد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Er hat tanzen können.

او می‌توانست برقصد.

Du hast schlafen müssen.

تو باید می‌خوابیدی.

جملات بدون فعل اصلی

برای جملاتی که فعل اصلی ندارند، دیگر از شکل مصدری فعل مودال استفاده نخواهد شد بلکه شکل سوم فعل (Partizip II) در انتهای جمله آورده خواهد شد. این موضوع برای هر دو زمان حال کامل و گذشته کامل صادق است. به مثال زیر توجه کنید:

Das habe ich nicht gewollt.

من این را نمی‌خواستم.

بخش قبل
افعال مودال (وجهی) در زبان آلمانی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری آلمانی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان