حروف ربط در زبان آلمانی

حروف ربط در زبان آلمانی

Konjunktionen


در این بخش با انواع حروف ربط در زبان آلمانی و ساختار آن‌ها در جملات آشنا خواهیم شد.

حروف ربط

Konjunktionen

حروف ربط (Konjunktionen)، حروف ربط پیرو (Subjunktionen) و قیدهای ربطی (Konjunktionaladverbien) جملات را در زبان آلمانی به یکدیگر متصل می‌کنند. هر یک از این حروف ربط سبب تغییراتی در جمله می‌شوند که باید به آنها توجه کرد.

حروف ربط (Konjunktionen)

ساختار جملاتی که پس از این حروف ربط قرار می‌گیرند دقیقا مانند جملات پایه است و هیچ‌گونه تغییری در آن ایجاد نمی‌شود:

Kerstin ist glücklich, denn sie hat Urlaub.

"کرستین" خوشحال است زیرا که مرخصی دارد.

بعد از حرف ربط "denn" ساختار جمله تغییر نکرده و از ساختار جملات پایه پیروی می‌کند.

این حروف ربط در زبان آلمانی عبارتند از : aber, denn, oder, und, doch, sondern

حروف ربط پیرو (Subjunktionen)

ساختار جملاتی که پس از این حروف ربط قرار می‌گیرند تغییر شکل داده و فعل صرف‌شده در انتهای جمله قرار می‌گیرد:

Sie macht Urlaub an der Nordsee, weil sie das Meer liebt.

او تعطیلات را در دریای شمال می‌گذراند زیرا که او دریا را دوست دارد.

بعد از حرف ربط "weil" ساختار جمله تغییر کرده و فعل در انتهای جمله قرار می‌گیرد.

این حروف ربط در زبان آلمانی عبارتند از : als, bevor, bis, da, damit, dass, ehe, falls, indem, nachdem, ob, obgleich, obschon, obwohl, seit, seitdem, sobald, sofern, sooft, soweit, soviel, während, weil, wenn, wie, wohingegen

قیدهای ربطی (Konjunktionaladverbien)

ساختار جملاتی که پس از این حروف ربط قرار می‌گیرند تغییر شکل داده و فعل صرف‌شده قبل از فاعل و بعد از قید قرار می‌گیرد

Sie will den Sonnenuntergang sehen, deshalb ist sie jetzt am Strand.

او می‌خواهد غروب خورشید را ببیند و به همین علت الان در ساحل است.

بعد از حرف ربط "deshalb" ساختار جمله تغییر کرده و فعل صرف‌شده بعد از حرف ربط قرار می‌گیرد.

این قیدها عبارتند از : alerdings, also, andererseits, anschließend, außerdem, beziehungsweise, dabei, dadurch, dafür, dagegen, damit, danach, dann, darauf, darum, davor, dazu, dennoch, deshalb, deswegen, einerseits, entweder, ferner, folglich, genauso, immerhin, inzwischen, jedoch, schließlich, seitdem, somit, sonst, später, trotzdem, vorher, weder...noch, zuerst, zuvor, zwar

قیدهای ربطی (Konjunktionaladverbien) حروف ربط پیرو (Subjunktionen) حروف ربط (Konjunktionen)
قید ربطی + فعل صرف‌شده + فاعل + ... حرف ربط پیرو + فاعل + ... + فعل صرف‌شده حرف ربط + فاعل + فعل صرف‌شده ... ساختار جمله
Sie will den Sonnenuntergang sehen, deshalb ist sie jetzt am Strand. Sie macht Urlaub an der Nordsee, weil sie das Meer liebt. Kerstin ist glücklich, denn sie hat Urlaub. مثال
بخش قبل
حروف ربط در زبان آلمانی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری آلمانی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان