عبارت‌های منفی در زبان آلمانی

عبارت‌های منفی در زبان آلمانی

Verneinung


در زبان آلمانی برای منفی‌ساختن عبارت‌ها از دو واژه "nicht" و "kein" استفاده می‌شود. در این بخش با کاربردهای این دو واژه آشنا خواهیم شد.

عبارت‌های منفی

Verneinung

جملات در زبان آلمانی توسط دو واژه kein و nicht منفی می‌شوند و باید به کاربرد هر یک از این دو واژه آگاه بود. در ادامه شما به جملات منفی و کاربرد درست هر یک از این دو واژه پی می‌برید.

استفاده از nicht

به جز افعال، منفی‌ساز nicht همواره قبل از واژه‌ای که آن را منفی می‌کند، قرار می‌گیرد و استفاده از این واژه برای منفی کردن را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم‌بندی کرد:

  • واژه "nicht" برای زمان‌های ساده (زمان حال و گذشته ساده) بعد از فعل و برای زمان‌های کامل (حال و گذشته کامل) و آینده قبل از مصدر و شکل سوم فعل (Partizip II) در انتهای جمله قرار می‌گیرد.

Er schläft nicht.

او نمی‌خوابد. (زمان حال ساده)

واژه "nicht" بعد از فعل صرف‌شده "schlafen" (خوابیدن) قرار گرفته‌است و جمله را منفی کرده‌است.

Er hat gestern Nacht nicht geschlafen.

او دیشب نخوابید. (زمان حال کامل)

واژه "nicht" قبل از شکل سوم فعل "schlafen" (خوابیدن) قرار گرفته‌است.

Er wird nicht schlafen.

او نخواهد خوابید. (زمان آینده)

واژه "nicht" قبل از حالت مصدری فعل "schlafen" (خوابیدن) قرار گرفته‌است و جمله آینده را منفی کرده‌است.

  • برای تمامی واژه‌ها بجز افعال، nicht همیشه قبل از واژه‌ای که آن را منفی می‌کند، قرار می‌گیرد.

Er hat nicht das Essen bezahlt, sondern die Getränke.

او نه غذا بلکه نوشیدنی‌ها را پرداخت.

برای منفی‌سازی اسم "Essen" (غذا) از واژه "nicht" قبل از آن استفاده شده‌است.

Ich habe nicht seine Adresse, sondern ihre.

من آدرسش (مذکر) را ندارم بلکه آدرس او (مونث) را دارم.

برای منفی‌سازی عبارت اسمی "Adresse" (آدرس) از واژه "nicht" قبل از آن استفاده شده‌است.

Ich habe nicht dich gerufen, sondern Petra.

من تو را صدا نکردم بلکه "پترا" را صدا کردم.

برای منفی‌سازی ضمیر "dich" (تو) از واژه "nicht" قبل از آن استفاده شده‌است.

Das ist nicht fair!

این عادلانه نیست!

برای منفی‌سازی صفت "fair" (عادلانه) از واژه "nicht" قبل از آن استفاده شده‌است.

Wir wohnen nicht in Berlin.

ما در برلین سکونت نداریم.

برای منفی‌سازی صفت "fair" (عادلانه) از واژه "nicht" قبل از آن استفاده شده‌است.

Der Zug kommt nicht um 18 Uhr an.

قطار ساعت 18 نمی‌آید. (منفی کردن قید زمان)

برای منفی‌سازی قید زمان از واژه "nicht" قبل از آن استفاده شده‌است.

استفاده از kein

از این واژه برای اسامی بدون حرف تعریف مشخص و همچنین به عنوان حرف تعریف نامشخص استفاده می‌شود:

Ich habe keinen Hunger.

من گرسنه نیستم.

برای منفی‌سازی اسم "Hunger" (گرسنه) قبل از آن از واژه "kein" استفاده می‌شود.

Das ist keine Katze.

این یک گربه نیست.

برای منفی‌سازی اسم "Katze" (گربه) قبل از آن از واژه "kein" استفاده می‌شود.

باید دقت داشت که kein نیز مانند صفات ملکی با توجه به اسمی که به آن نسبت داده می‌شود، صرف می‌شود. جدول زیر نحوه صرف واژه "kein" را نشان می‌دهد.

Akkusativ Dativ Genitiv Nominativ
keinen keinem keines kein Maskulin
keine keiner keiner keine Feminin
kein keinem keines kein Neutral
keine keinen keiner keine Plural

استفاده از nicht و kein به همراه اسامی

در موارد زیر می‌توان از هر دو واژه برای منفی‌ساختن عبارت استفاده کرد:

  • اسامی + افعالی که مفهوم واحدی را شکل می‌دهند: (به عنوان مثال Auto fahren)

Mein Vater kann nicht Auto fahren.

پدرم نمی‌تواند رانندگی بکند. [ماشین براند.]

Mein Vater kann kein Auto fahren.

پدرم نمی‌تواند رانندگی بکند. [ماشین براند.]

  • در جملاتی که در آنها از حرف ربط sondern استفاده شده‌است نیز می‌توان از هر دو واژه nicht و kein استفاده کرد.

Ich habe nicht Kaffee, sondern Tee bestellt.

من قهوه سفارش ندادم بلکه چای سفارش دادم.

Ich habe keinen Kaffee, sondern Tee bestellt.

من قهوه سفارش ندادم بلکه چای سفارش دادم.

Sie hat sich nicht eine Jacke gekauft, sondern eine Hose.

او (برای خودش) یک ژاکت نخرید بلکه یک شلوار خرید.

Sie hat sich keine Jacke gekauft, sondern eine Hose.

او (برای خودش) یک ژاکت نخرید بلکه یک شلوار خرید.

به طور کلی می‌توان از دو واژه nicht و kein برای ترکیب اسامی و افعالی که مفهوم واحدی را تشکیل می‌دهند یا عباراتی که با sondern ساخته می‌شوند، استفاده کرد.

بخش قبل
عبارت‌های منفی در زبان آلمانی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری آلمانی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان