شکل مقایسه‌ای صفات در زبان آلمانی

شکل مقایسه‌ای صفات در زبان آلمانی

Steigerungsformen Adjektive


در زبان آلمانی از شکل مقایسه‌ای صفات برای مقایسه‌کردن مشخصه‌های متفاوت دو یا چند اسم استفاده می‌شود. در این بخش به ساختار این واژگان می‌پردازیم.

شکل مقایسه ای صفات

Steigerungsformen Adjektive

در زبان آلمانی از شکل مقایسه‌ای صفات برای مقایسه‌کردن مشخصه‌های متفاوت دو یا چند اسم با هم استفاده می‌شود. در زبان آلمانی هر صفت دارای سه شکل مقایسه‌ای است:

 1. شکل مثبت
 2. شکل تفضیلی
 3. شکل عالی

شکل مثبت

شکل مثبت صفات همان شکل طبیعی آنهاست. از شکل مثبت در عباراتی مثل so … wie برای مقایسه مشخصه‌های اسامی استفاده می‌شود. بیشتر کاربرد این شکل برای نشان‌دادن برابری یک مشخصه برای دو اسم است. به مثال زیر توجه کنید:

Maria läuft so schnell wie Susanne.

"ماریا" مثل "سوزان" سریع می‌دود.

از صفت "schnell" (سریع) برای مقایسه استفاده شده‌است و به همین علت تغییر نمی‌کند.

از شکل مثبت صفات گذشته از so … wie در عبارات زیر هم استفاده می شود:

 • genauso … wie (دقیقا مثل ... / دقیقا هم ...)
 • nicht so … wie (نه مثل .../ هم ... نیست)
 • fast so … wie (تقریبا مثل ... / تقریبا هم ...)
 • doppelt so … wie (دو برابر ...تر)
 • halb so … wie (نصف ...)

شکل تفضیلی

برای ساختن شکل تفضیلی صفات در زبان آلمانی تقریبا همیشه به آخر آنها er- اضافه می‌شود. از شکل تفضیلی معمولا برای نشان‌دادن بیشتربودن یا قوی‌تربودن یک مشخصه نسبت به دیگری استفاده می‌شود. شکل تفضیلی صفات در زبان آلمانی معمولا به همراه حرف اضافه als (به معنای از) در جمله استفاده می‌شود. به مثال زیر توجه کنید:

Friederike läuft schneller als Maria.

"فردریک" از "ماریا" سریعتر می دود.

در این مثال از شکل تفضیلی صفت "schnell" (سریع) استفاده شده‌است.

شکل عالی

از شکل عالی صفات برای نشان‌دادن بالاترین سطح یک مشخصه در صفات استفاده می‌شود. این شکل معمولا به همراه نشانه am یا حرف تعریف معین آورده می‌شود. برای ساختن شکل عالی صفات به شکل ساده آنها پسوند (ste(n- اضافه می‌شود. در صورتی که صفت با am بیاید پسوند sten و در صورتی که با حرف تعریف معین بیاید پسوند ste می‌گیرد. به مثال زیر توجه کنید:

Sie ist die schnellste Läuferin.

او سریعترین دونده است.

در این مثال از شکل عالی صفت "schnell" (سریع) استفاده شده‌است.

نکته

در زبان فارسی از شکل عالی تنها برای صفات استفاده می‌شود و در حالات قیدی (برای توصیف فعل) معمولا از شکل عالی استفاده نمی‌شود. در زبان آلمانی یک صفت عالی به صورت قید هم استفاده می شود (معمولا با am)، در این حالت شکل عالی صفت معنایی مشابه "از همه ...تر" دارد. به مثال زیر توجه کنید:

Friederike läuft am schnellsten.

"فردریک" از همه سریع‌تر می‌دود. [فردریک سریعترین می دود.]

در این مثال از شکل تفضیلی قید "schnell" (سریع) استفاده شده‌است.

استثناهای حالات مقایسه ای

1. در صفاتی که به حروف d ،t، s، ß، x، z ختم می‌شوند، به جای اضافه‌کردن پسوند (ste(n- باید پسوند (est(en- به صفت اضافه شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

laut lauter am lautesten

heiß heißer am heißesten

2. در صفات تک‌سیلابی معمولا حرف صدادار در حالات مقایسه‌ای به اوملات تبدیل می‌شود. به مثال زیر توجه کنید:

jung jünger am jüngsten

3. تعداد محدودی از صفات حالات مقایسه‌ای بی‌قاعده هستند. جدول زیر برخی از این صفات و حالات مقایسه ای آنها را نشان می‌دهد:

شکل مثبت شکل تفضیلی شکل عالی
gut besser best-
viel mehr meist-
nah näher nächst-
hoch höher höchst-
groß größer größt-

صفات توصیفی

شکل مقایسه‌ای صفات توصیفی هم مانند شکل ساده آن‌ها با توجه به اسمی که به آن نسبت داده می‌شوند باید تطبیق پیدا کند (صرف شود). برای این کار کافیست ابتدا پسوند مقایسه‌ای به صفت اضافه شود و سپس پسوند تطبیق به آن اضافه شود. به مثال زیر توجه کنید:

بخش قبل
شکل مقایسه‌ای صفات در زبان آلمانی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری آلمانی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
 • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
 • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
 • گرامر و لغت دانی
 • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان