صفات در زبان آلمانی

صفات در زبان آلمانی

Adjektiven


صفات در زبان آلمانی واژگانی هستند که خصوصیت یک شی عینی یا انتزاعی، یک فرآیند یا موقعیت را توصیف می‌کنند.

صفات

Adjektiven

صفات (Adjektiven) در زبان آلمانی واژگانی هستند که اطلاعاتی را در رابطه با یک اسم می‌دهند. صفات می‌توانند پیش از اسم قرار بگیرند یا در جایگاه مسندی جمله باشند. در این درس با انواع صفات و ساختارهای رایج آن در زبان آلمانی آشنا خواهیم شد.

انواع صفات

در زبان آلمانی صفات از نظر نحوه کاربرد به دو دسته متفاوت تقسیم می‌شوند:
- صفات توصیفی (Attributive Adjektive)
- صفات مسندی (Prädikative Adjektive)

صفات مسندی

صفات مسندی در زبان آلمانی همیشه به یک شکل باقی می‌مانند. بدون توجه به اینکه اسمی که به آن نسبت داده می‌شوند مذکر، مونث، خنثی یا جمع باشد. صفات مسندی، صفاتی هستند که بعد از فعل های sein/bleiben/werden می آیند. به مثال زیر توجه کنید:

Der Clown ist lustig.

این دلقک خنده دار است.

در اینجا "lustig" (خنده‌دار) صفت مسندی فعل "sein" است.

صفات توصیفی

صفات توصیفی صفات هستند که پیش از اسم (و بعد از حرف تعریف) قرار می‌گیرند و آن را توصیف می‌کنند. این صفات بسته به خصوصیات مختلف اسم مثل جنسیت، تعداد و حالت اسم صرف می‌شوند (پسوند آن‌ها کمی عوض می‌شود). به مثال‌های زیر توجه کنید:

Er ist ein sehr lustiger Clown.

او دلفک بسیار خنده‌داری است.

در اینجا صفت "lustig" (خنده‌دار) صفت توصیفی اسم "Clown" (دلقک) است.

So einen lustigen Clown habe ich noch nie gesehen.

چنین دلقک خنده‌داری را من هیچ وقت ندیده‌ام.

در اینجا صفت "lustig" (خنده‌دار) صفت توصیفی اسم "Clown" (دلقک) است.

ساختن صفات

دسته بزرگی از صفات در زبان آلمانی از اضافه‌کردن یک سیلاب جدید به واژگان دیگر (مثل اسامی، افعال یا حتی صفات دیگر) ساخته می‌شوند.
در زبان آلمانی گاهی از طریق اضافه‌کردن lich- به صفات دیگر صفات جدید ساخته می‌شوند؛ در اینجا lich معمولا به معنای "-مانند" است. به مثال زیر توجه کنید:

Die bläuliche Tapete gefällt mir am besten.

من از کاغذ دیواری آبی-مانند بیش از همه خوشم آمد.

در اینجا واژه "bläulich" (آبی‌مانند) صفت توصیفی واژه "Tapete" (کاغذدیواری) است.

البته این موضوع همیشه صادق نیست مثلا صفت klein به معنای "کوچک" است اما kleinlich معنای "بدبخت" می‌دهد.

صفات ساخته شده از اسامی

از طریق اضافه کردن پسوندهای مشخص به اسامی متفاوت، صفات متفاوتی ساخته می‌شود. البته این بدان معناست که پسوندهای خود اسم (ik یا ung) حذف می‌شوند. اگر در انتهای اسم e هم باشد حذف می‌شود. جدول زیر برخی از رایج‌ترین پسوندهای صفت‌ساز را نشان می‌دهد:

پسوند اسم صفت
lich- die Feier (مراسم) feierlich (با وقار)
ig- der Schmutz (کثیفی) schmutzig (کثیف)
haft- der Traum (رویا) traumhaft (رویایی)
sam- die Mühe (تلاش) mühsam (پر زحمت)
isch- Europa (اروپا) europäisch (اروپایی)
ern- das Holz (چوب) hölzern (چوبی)

صفات ساخته شده از افعال

برای ساختن صفت از افعال پسوند مصدری آنها (en) حذف می‌شود. سپس پسوندهای صفت‌ساز به آن اضافه می‌شود. در مورد افعال، شکل سوم یا همه وجه وصفی فعل در حال و گذشته هم می‌تواند به صورت صفت مورد استفاده قرار بگیرد. جدول زیر پسوندهای صفت‌ساز و وجوه وصفی مخصوص افعال را نشان می‌دهد:

پسوند فعل صفت
bar- lösen (حل کردن) lösbar (قابل حل)
sam- schweigen (سکوت کردن) schweigsam (ساکت)
وجه وصفی حال fragen (پرسیدن) fragend (پرسیده شده)
وجه وصفی گذشته gefährden (تهدید کردن) gefährdet (در معرض خطر)
صفات در زبان آلمانی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری آلمانی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان