تطبیق یا صرف صفات در زبان آلمانی

تطبیق یا صرف صفات در زبان آلمانی

Flektion Adjektive


صفت‌ها در زبان آلمانی با توجه به جایگاه گرامری اسمی که آن را توصیف می‌کنند، صرف می‌شوند. در این بخش به این ویژگی از صفت می‌پردازیم.

تطبیق صفات

Flektion Adjektive

در زبان آلمانی، صفات توصیفی با توجه به اسمی که به آن‌ها نسبت داده می‌شوند تغییرات اندکی (معمولا در پسوندها) می‌کنند. این تغییرات تطبیق یا صرف صفات گفته می‌شود. تطبیق صفات در آلمانی با توجه به چهار ویژگی زیر از اسامی انجام می‌شود:

  1. جنسیت: بسته به جنسیت اسم که می‌تواند مذکر، مونث یا خنثی باشد.
  2. تعداد: بسته به تعداد اسم که می‌تواند مفرد یا جمع باشد.
  3. حالت یا نقش: بسته به حالت یا نقش اسم که می‌تواند فاعل، مفعول مستقیم، مفعول غیرمستقیم یا اسم ملکی باشد.
  4. حرف تعریف: بسته به اینکه اسم به همراه حرف تعریف معین، نامعین یا بدون حرف تعریف بیاید.

پسوندهای تطبیق صفات

با توجه به مشخصه‌هایی که به آنها اشاره شد، صفات برای تطبیق پسوندهایی می‌گیرند. جدول‌های زیر پسوندهای تطبیق صفات در زبان آلمانی را نشان می‌دهد:

اسامی با حرف تعریف معین

مذکر مونث خنثی جمع
فاعلی e- e- e- en-
مفعولی مستقیم en- e- e- en-
مفعولی غیر مستقیم en- en- en- en-
ملکی en- en- en- en-

نکته

صفاتی که بعد از کلمات derselbe, dieser, jener, mancher, solcher, welcher, alle می‌آیند دقیقا مشابه صفات نسبت داده شده به اسامی با حروف تعریف معین تطبیق داده می‌شوند.

Jeder gute Schüler muss im Unterricht aufpassen.

هر دانش‌آموز خوبی باید در کلاس توجه کند.

در مثال بالا از صفت "gut" برای یک اسم در حالت فاعلی استفاده شده‌است.

اسامی با حرف تعریف نامعین

مذکر مونث خنثی جمع
فاعلی er- e- es- e-
مفعولی مستقیم en- e- es- e-
مفعولی غیر مستقیم en- en- en- en-
ملکی en- en- en- en-

اسامی بدون حرف تعریف

مذکر مونث خنثی جمع
فاعلی er- e- es- e-
مفعولی مستقیم en- e- es- e-
مفعولی غیر مستقیم em- er- em- en-
ملکی en- er- en- er-

استثناها

قواعد گفته در جداول بالا دارای چند استثنا هم هستند که در پایین به آن‌ها اشاره می‌کنیم:
1. اگر صفت به حرف e- ختم می‌شد دیگر در تطبیق e نخواهد گرفت (در هیچ کدام از حالات). به مثال زیر توجه کنید:

2. اگر صفت به el- ختم شود، پیش از تطبیق e از el حذف می‌شود. به مثال زیر توجه کنید:

3. اگر صفت به er- ختم شود، پیش از تطبیق معمولا e از صفت حذف می‌شود. به مثال های زیر توجه کنید:

makaber eine makabre Geschichte

4. صفت hoch یک استثنای بی‌قاعده است. پیش از تطبیق این صفت بن آن از hoch به hoh تبدیل می‌شود. به مثال زیر توجه کنید:

مثال‌هایی از تطبیق صفات

در جداول زیر تطبیق صفات برای جنسیت‌های مختلف بر روی چند مثال انجام شده تا آشنایی بهتری با نحوه انجام آن داشته باشید:

اسامی مذکر

حرف تعریف معین حرف تعریف نامعین بدون حرف تعریف
فاعلی der nette Vater ein netter Vater netter Vater
مفعولی مستقیم den netten Vater einen netten Vater netten Vater
مفعولی غیر مستقیم dem netten Vater einem netten Vater nettem Vater
ملکی des netten Vaters eines netten Vaters netten Vaters

اسامی مونث

حرف تعریف معین حرف تعریف نامعین بدون حرف تعریف
فاعلی die nette Mutter eine nette Mutter nette Mutter
مفعولی مستقیم die nette Mutter eine nette Mutter nette Mutter
مفعولی غیر مستقیم der netten Mutter einer netten Mutter netter Mutter
ملکی der netten Mutter einer netten Mutter netter Mutter

اسامی خنثی

حرف تعریف معین حرف تعریف نامعین بدون حرف تعریف
فاعلی das nette Kind ein nettes Kind nettes Kind
مفعولی مستقیم das nette Kind ein nettes Kind nettes Kind
مفعولی غیر مستقیم dem netten Kind einem netten Kind nettem Kind
ملکی des netten Kindes eines netten Kindes netten Kindes

اسامی جمع

حرف تعریف معین بدون حرف تعریف
فاعلی die netten Eltern nette Eltern
مفعولی مستقیم die netten Eltern nette Eltern
مفعولی غیر مستقیم den netten Eltern netten Eltern
ملکی der netten Eltern netter Eltern
بخش قبل
تطبیق یا صرف صفات در زبان آلمانی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری آلمانی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان